Skolai 100!

Skolas hronikas foto

Klašu foto

Video intervijas:

Mirdza Birzniece: https://youtu.be/f0fINBafvMU

Ināra Zālīte, Aida Otanķe, Dace Šmite: 
https://youtu.be/alLrNGOjqFo

Ausma Kirhnere, Meldra Oškāja: https://youtu.be/grPnGpBtp3k

Antra Muceniece, Dzidra Pucena: https://youtu.be/OYPYI2-8gfk

Vija Miksone: https://youtu.be/tojCZEp-Jq8 

Indra Freimane, Svetlana Krūmiņa: https://youtu.be/HQJzxvt3px0
 

Aicinājums absolventiem!

            Šogad Aizputes vidusskolai 15.septembrī jubileja – 100 gadi. Skaistajai un nozīmīgajai jubilejas reizei par godu veidojam interaktīvu atceres projektu un aicinām skolas absolventus dalīties savās atmiņās par Aizputes vidusskolu dažādos laikos, sūtot uz e-pastu avskola100@gmail.com

Absolvent! Filmē sevi un Tavu atmiņu stāstu, raksti, ierunā un sūti skolai, pievieno fotogrāfijas, video, audio materiālus, visu ko uzskati par nozīmīgu un noderīgu, norādot cilvēkus, notikumus, laiku. Savāktie materiāli tiks apkopoti un publicēti skolas mājas lapā.

Veidosim kopā interesantu, jautru atmiņu stāstu par mūsu dzīves laiku skolā!