Par skolu

2022./2023. mācību gads

Aizputes vidusskola atrodas Kurzemē paugurainās Rietumkurzemes augstienes rietumu malā, Tebras krastos, 50 km uz ziemeļaustrumiem no Liepājas. 

Aizputes vidusskolā 2022.gada 1.septembrī mācās 495 izglītojamie. Izglītības iestādē ir pirmsskola (divas sešgadnieku grupiņas - kopā 41), sākumskola (1. – 4. klase - kopā 176), pamatskola (5. – 9. klase - kopā 215) un vidusskola (10. – 12. klase - kopā 63). Strādā 59 pedagogi, tajā skaitā 20 maģistra grāda ieguvēji. 

Aizputes vidusskolā ir iespēja apgūt zināšanas pēc 4 licencētām izglītības programmām.

Vidusskolā ir moderni labiekārtoti matemātikas, bioloģijas, fizikas, ķīmijas, literatūras u.c. kabineti.

Šajā mācību gadā visas 2.-5.klases piedalās projektā „Sporto visa klase”. 

Mūsu skola iesaistījusies  AFS Latvija starpkultūras programmā.