Stundu saraksts no 30.marta

Aizputes vidusskola cenšas uzlabot attālinātās mācīšanās procesu, tāpēc no 30.marta ir mainīts stundu saraksts. Ar to iepazīties iespējams tikai e-klases dienasgrāmatā!