7.februārī atsākas mācības klātienē!

7.februārī atsākas mācības klātienē! 

Klases, skolēni un pirmsskolas audzēkņi atgriežas skolā, ievērojot individuālās karantīnas beigas.

Turpmāk, saudzējot vidi, mājās veiktie individuālie paštesti jānes uz skolu un jānoliek klases audzinātājas norādītajā vietā.

Atgriežoties skolā, obligāti jāievēro pareiza masku lietošana!


Aizputes vidusskolas administrācija