Informācija 2022./ 2023.m.g. pirmklasnieku vecākiem

Aicinām pieteikt bērnus Aizputes vidusskolas 1.klasē no š. g. 1.marta, aizpildot iesniegumu elektroniski 

Būsim pateicīgi, ja bērnus pieteiksiet līdz 1.aprīlim.

Skolas administrācija