Izglītojošas un praktiskas nodarbības

Skolēniem - 7., 8.klasēm - "Izzini sevi - saproti citus"

Skolotājiem:

"Kā būt harmonijā ar sevi"

"Izzini sevi - atbalsti citus"