Aizvadīta Karjeras nedēļa 2022!

Šogad Karjeras nedēļas (17.- 21.oktobris) desmitgade atzīmēta ar vairāk nekā 3300 pasākumiem visā Latvijā, kuros kopumā piedalījušies vairāk nekā 110 000 skolēni.

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) sadarbībā ar Latvijas pilsētām un novadiem rīkotajā pasākumu ciklā ar saukli “Uzņēmējspējas – tavas superspējas!” skolēni izzināja, kas ir uzņēmējspējas, kādēļ tās ir svarīgas savas karjeras veidošanā un kā tās var attīstīt, savukārt vecāki un pedagogi guva vērtīgus padomus, kā palīdzēt bērniem atklāt savus talantus. Pasākuma rīkotāji norāda, ka šogad Karjeras nedēļas aktivitāšu mērķis bija sekmēt skolēnu, vecāku, pedagogu izpratni par uzņēmējspējām kā zināšanu, prasmju un rakstura īpašību kopumu, kas nepieciešams ikvienam veiksmīgas karjeras veidošanā.

Arī Aizputes vidusskolas skolēniem bija iespēja piedalīties Karjeras nedēļas pasākumos. 9. – 12. klašu jaunieši praktiskajā seminārā “Veiksmīgas karjeras ABC” uzzināja, kādi kritēriji nosaka veiksmi karjerā un biznesā, un pēc kādiem modeļiem veiksmīgu karjeru veido dažādu profesiju pārstāvji visā pasaulē. Skolēni tika iepazīstināti ar vienu no efektīvākajiem karjeras izveides modeļiem (The Mighty Three) un mācījās to praktiski izmantot savas karjeras veidošanā. Skolēni apguva, kā atpazīt “iluzoro karjeru”, “naudas karjeru”, “vecāku karjeru” un citus karjeras veidošanas zemūdens akmeņus. Nodarbības noslēgumā tās dalībnieki guva priekšstatu par to, kādi komponenti veido veiksmīgu karjeru, kādi ir karjeras veidošanas modeļi un kā sākt veidot savu karjeru jau šodien.

Ar klašu audzinātāju iniciatīvu skolēni devās gan uz pilsētas uzņēmumiem, gan dažādu profesiju pārstāvji tika aicināti uz skolu, lai pastāstītu, kādām superspējām ir jābūt konkrētjā profesijā. Klašu audzinātāji izmantoja VIAA sagatavotās tematiskās mācībstundas un palīgmateriālus, lai skolēniem atraktīvā veidā izskaidrotu uzņēmējspēju konceptu un nozīmību. Bet 7. un 11. klašu skolēni devās uz Ventspils Zinātnes centru VIZIUM, lai izzinātu, kādas superspējas ir nepieciešamas IT jomas profesijās.

Vidusskolēni noklausījās tiešsaistes diskusiju jauniešiem “Kādas superspējas veidos manu nākotni?”, kurā eksperti, darba devēji un jaunieši pārrunāja nākotnes profesijās pieprasītākās spējas, prasmes un kompetences, kā arī diskutēja par skolā un ārpus tās piedāvātajām iespējām  un to nozīmi jauniešu personības attīstīšanā. Savukārt vakara diskusijā vecākiem “Kā palīdzēt bērnam atklāt savas superspējas?” pedagogi karjeras konsultanti, dažādu jomu speciālisti kopā ar vecākiem pārrunāja, kā vecākiem aizņemtajā ikdienā saprast bērna intereses, talantus un spēcīgās puses, kā arī par pedagogu un vecāku sadarbību bērna spēju un prasmju atklāšanā un attīstīšanā.

Paldies visiem pedagogiem un vecākiem, kuri izmantoja karjeras nedēļas piedāvātās iespējas un aktualizēja tik svarīgos karjeras izglītības jautājumus skolēnu un savu bērnu izglītošanā.

Informāciju sagatavoja:
Aizputes vidusskolas pedagogs karjeras konsultants Monta Balode