Viktorīna "Tu esi Latvija"

Aizputes vidusskolā, turpinoties patriotiskajam mēnesim, nedēļas garumā no 21.-25. novembrim norisinājās izzinoša viktorīna par Latviju “Tu esi Latvija!”. Viktorīna notika skolēniem no 1.-12.klasei, sadalot klases grupās: 1.-2.klašu; 3.-4.klašu; 5.-6.klašu; 7.-9.klašu un 10.-12. klase. Komandā piedalījās 4 vai 5 skolēni no klases, bet pirms tam ar klasesbiedriem kopīgi tika gatavoti mājas darbi – dzejolis vai dziesma par Latviju. Visatraktīvākie, prezentējot mājas darbus, bija vidusskolēni, kuri sacerējuši pat savu dziesmu, un kāda klase arī iesaistījusi priekšnesumā savu klases audzinātāju. Katras viktorīnas laikā tika noskaidroti paši erudītākie un attapīgākie skolēni gan zināšanās par Latvijas ģeogrāfiskajām , gan vēstures lietām, gan arī uzzinājām pašus uzmanīgākos latviešu mūzikas klausītājus, puzles salicējus un kartes lasītājus. Pasākumu organizēja skolēnu līdzpārvalde "Nagla".

Rezultāti:

1.-2.klašu grupā

1.vieta – 2.a (17 p).;  2.v. – 2.b (14 p); 3.v.- 1.a  un 1.b (11p.) ; 4.v. – 1.c (10p) ; 5.v. – 2.c (9p.).

3.-4.klašu grupā:

1.vieta – 4.a (39 p).;  2.v. – 3.a (25 p); 3.v.- 4.b (12p.) ; 4.v. – 3.b (6p)

5.-6.klašu grupā:

1.vieta – 5.a (22 p).;  2.v. – 6.b (20,5 p); 3.v.- 5.b (20p.) ; 4.v. – 6.a (18p)

7.-9.klašu grupā

1.vieta – 8.a (15 p).;  2.v. – 8.b (12 p); 3.v.- 9.b (10p.) ; 4.v. – 7.a (7p) ; 5.v. – 9.a (6p.); 6.v. - 7.b (5p.)

10.-12.klašu grupā:

1.vieta – 11.b (31p).;  2.v. – 11.a (30 p); 3.v.- 10.a un 12.a (27p.)

 Uz tikšanos nākamgad!

 

I.Jonase