Uzņemšana 10.klasē

Uzņemšana 10.klasē

Aizputes vidusskola katru darba dienu no pl.9:00 - 14:00 pieņem dokumentus 10.klasei sekojošās izglītības programmās:

* Matemātikas un dabas zinātņu programma

* Vispārizglītojošā programma

* Profesionālā virziena programma (Valsts aizsardzības mācība) - JAUNUMS

Skolēniem par labām un augstām sekmēm ikdienas mācību darbā un iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu tiek maksāta stipendija.

Iestājoties jāiesniedz sekojoši dokumenti:

* 9.klases beigšanas apliecība

* Sekmju izraksts

* Dzimšanas apliecības kopija

* Medicīniskā izziņa, Nr. 9-14