Arhīvs

Fotografēšanās

Skolas organizēta fotografēšanās notiks 11. un 12.septembrī!

Par konkrētiem laikiem katrai klasei interesēties pie klašu audzinātājiem!

Uzņemšana 10.klasē

Aizputes vidusskola katru darba dienu no pl.9:00 - 14:00 pieņem dokumentus 10.klasei sekojošās izglītības programmās:

* Matemātikas un dabas zinātņu programma

* Vispārizglītojošā programma

* Profesionālā virziena programma (Valsts aizsardzības mācība) - JAUNUMS

Skolēniem par labām un augstām sekmēm ikdienas mācību darbā un iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu tiek maksāta stipendija.

Iestājoties jāiesniedz sekojoši dokumenti:

* 9.klases beigšanas apliecība

* Sekmju izraksts

* Dzimšanas apliecības kopija

* Medicīniskā izziņa, Nr. 9-14

 

Darba piedāvājums!

Ļoti gaidām atsaucīgu, draudzīgu ārsta palīgu, kas savas kompetences ietvaros veic profilaktiskos, aprūpes un ārstniecības pasākumus bērnu un pusaudžu veselības uzturēšanai un uzlabošanai izglītības iestādē, sniedz pirmo palīdzību traumu gadījumos, kā arī konsultē veselību veicinošos un ietekmējošos jautājumos!

Sīkāka informācija pie direktores pa tālruņa nr.: 26641717

Informācija 10.klašu skolēniem!

10.klašu skolēniem informatīva sanēksme notiks 20.augustā plkst. 10:00 skolas konferenču zālē (214.telpa)

 

Informācija 2019./2020.m.g. pirmklasnieku vecākiem!

Aicinām uz pirmo vecāku sapulci Aizputes vidusskolā š.g. 22.maijā plkst. 18:00 skolas konferenču zālē.

Pirmklasniekus uz adaptācijas dienām Aizputes vidusskolā gaidīsim š.g. 3. un 4. jūnijā no plkst. 9:00 līdz 10:50.

Skolas administrācija

30. maija pasākumi "Es iepazīstu profesiju!"

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" pasākums "Es iepazīstu profesiju!" 30. maijā

pl.9:30 
1.-4.klases skolēniem tikšanās ar leļļu teātra aktieri un kanisterapeitu.


pl. 11:30 
5.- 12.klases skolēniem tikšanās ar Valmieras Drāmas teātra aktieri.

 

Karjeras konsultantes
Monta Balode
Vineta Bardanovska

9.maija karjeras pasākumi

Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 ,,Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.”

9.maijā, Eiropas dienā, Aizputes vidusskolas skolēniem bija bagātīgs piedāvājums ar vispusīgiem karjeras attīstības atbalsta pasākumiem.

13. maijā pl.18.00 koncerts, veltīts Mātes un Ģimenes dienai

Mācību vizīte uz Lietuvu

 8.maijā Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, Nr. 8.3.2.2/16/I/001, ietvaros Aizputes vidusskolas 1.-9.klašu 48 skolēni viesojās mācību vizītē Lietuvā, Klaipēdas Jūras muzejā, kurā varēja apskatīt ekspozīciju par jūras dzīvniekiem, Delfinārijā, vērojot delfīnu šovu. Palangā skolēni apmeklēja Ilūziju māju „Eureka”, kur varēja praktiski darboties ar dažādām fizikas ierīcēm un izjust ilūziju fenomenus. Skolēni piedalījās arī ķīmijas eksperimentu nodarbībās.

    

Radošās darbnīcas Kurzemes DEMOCENTRĀ

3.maijā Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, Nr. 8.3.2.2/16/I/001, ietvaros Aizputes vidusskolas 3., 5.klašu 49 skolēniem notika 2 radošās darbnīcas un Ekspozīcijas apskate zinātnes un tehnoloģiju muzejā.

» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13