Fotografēšanās

Fotografēšanās

Skolas organizēta fotografēšanās notiks 11. un 12.septembrī!

Par konkrētiem laikiem katrai klasei interesēties pie klašu audzinātājiem!