Informācija 2021./2022.m.g. 6-gadnieku vecākiem!

Aizputes vidusskola, sākot ar š.g. 26.augustu, gaida jaunos pirmsskolas izglītības bērnus – “Pūcītes” un “Taurenīšus”.

Grupiņu darba laiks 07.30 - 18.00

 

Skolas administrācija

Informācija 10.klašu skolēniem!

Topošie Aizputes vidusskolas 10.klases skolēni!


20.08.2021. plkst. 10:00 skolas aktu zālē notiks sanāksme par mācību procesu un darba organizāciju, par mācību priekšmetu izvēli (groziem).

Tikšanās reizē ievērosim visus drošības pasākumus! 

Iespēja veidot savu grozu - lejupielādē savā datorā faila kopiju, iespējo rediģēšanu un zaļajās šūnās veic izvēli! Saglabātās izvēles var sūtīt mācību pārzinei līdz 25.augustam uz e-pastu vitabuz@inbox.lv

 

Aizputes vidusskolas administrācija

Skolēnu testēšana

Aizputes vidusskola, ievērojot 2021.gada 10.augustā pieņemtos grozījumus MK noteikumos nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", skolēnu testēšanu veiks pēc noteikta grafika. 

Informācija par testēšanas datumiem, laikiem un vietu tiks publicēta vēlāk!

Uzņemšana 10.klasē!

9.klases absolvent! Esi laipni gaidīts Aizputes vidusskolā!

Lai iestāties vidusskolā, skolas kancelejā jāiesniedz sekojoši dokumenti (to vari darīt darba dienās no plkst. 9:00-14:00):

* 9.klases beigšanas apliecība;
* sekmju izraksts;
* dzimšanas apliecība;
* medicīniskā izziņa.

Mācību priekšmetu stundu plāni 

Informācija skolēniem

Kursu katalogs - iespēja veidot savu macību plānu (datne jālejupielādē un jāsaglabā savā datorā)

Aicinām darbā ārsta palīgu

Ar 2021.gada 1.jūliju aicinām savā kolektīvā atsaucīgu, draudzīgu ārsta palīgu, kas savas kompetences ietvaros veic profilaktiskos, aprūpes un ārstniecības pasākumus bērnu un pusaudžu veselības uzturēšanai un uzlabošanai izglītības iestādē, sniedz pirmo palīdzību traumu gadījumos, kā arī konsultē veselību veicinošos un ietekmējošos jautājumos!

Sīkāka informācija pie direktores pa tālruņa nr.: 26641717

2021./2022.m.g. pirmklasnieku adaptācijas diena

2021./2022.m.g. pirmklasnieku adaptācijas diena Aizputes vidusskolā notiks 2021.gada 2.jūnijā pēc sekojoša grafika:

Plakāts:

 

Informācija par klātienes nodarbībām 24.-28.maijā

1.-6.klasēm mācības klātienē visu nedēļu

9.a, 9.b, 9.c un 10.a klasēm mācības klātienē - 24.  26.maijā

7.a, 7.b, 8.a, 8.b un 11.a klasēm mācības klātienē - 27. un 28.maijā

Baltijas jūras projekta virtuālā nometne “Ärø Camp”

Laikā no 04.05. līdz 07.05.2021. četri Aizputes vidusskolas skolēni: Kārlis Lanka 8.b, Natālija Gansone 8.a, Enija Drešmane 10.a, Anna Stieģele 11.a klase piedalījās starptautiskā virtuālā nometnē.

Nometnē piedalījās ap 100 skolēni no 9 valstīm, kas atrodas ap Baltijas jūru (Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Vācijas, Polijas, Zviedrijas, Somijas, Dānijas, arī no Krievijas). Nometnes darba valoda – angļu. Skolēniem tika piedāvāta iespēja virtuāli tikties un sadarboties dažādās darbnīcās. Lūk, mūsu skolēnu iespaidi par nometni:

Kārlis Lanka 8.b klase: “Es piedalījos darbnīcā “Nākotnes skolas 2030”. Šajā darbnīcā mēs diskutējām par dažādiem trūkumiem tagadējā skolu sistēmā. Dalībnieki sadalījās grupās un izveidoja top 3 idejas, kas būtu skolās jāmaina, piemēram, daudzās valstīs problēma ir mācību grāmatu novecošana, skolēni atzina, ka trūkst prasmes publiski runāt un prezentēties, kā arī mājturības būtu jāmāca gatavot ēst visiem, ne tikai meitenēm. Bija ļoti interesanta diskusija ar dažādu valstu skolēniem.

Nākamā darbnīca bija “Virtuālais Escape room Izglāb pasauli”. Kopā ar saviem komandas biedriem mums bija jāizlasa teksts par dažādiem klimatiem, dabas zonām, vidēm u.t.t. Tad, pamatojoties uz tekstā iegūto informāciju, bija jāizpilda dažādi uzdevumi jeb puzles. Ja uzdevumu izdevās izpildīt pareizi, mēs dabūjām koda daļu. Beigās bija jāievada pareizais kods, lai izglābtu pasauli! Šī darbnīca man ļoti patika. Nometnē es ieguvu daudz jaunas zināšanas par klimatu, dabu un globālo sasilšanu. Es ieguvu arī jaunus draugus. Nometne man bija labs veids, kā patrenēt savas angļu valodas zināšanas. Tā bija interesanta un ļoti izglītojoša pieredze, un, es esmu priecīgs, ka man bija iespēja tajā piedalīties.”

Natālija Gansone 8.a klase: “Laikā, kad par nometni varam tikai sapņot, šis likās kā sapņa piepildījums. Pasākums radīja īstas nometnes sajūtu. Jaunu cilvēku satikšana, sarunas un jaunu zināšanu iegūšana. Visvairāk atmiņā palika nodarbība pie pasniedzējas Immes Gerkes “Identitāte un dažādās kultūras”. Šajā darbnīcā mēs klausījāmies prezentāciju par kultūru dažādību. Pasniedzēja stāstīja savus piedzīvojumus dažādās valstīs - Āfrikā, Vācijā, Kanādā un Amerikā. Nodarbība lika mums saprast, ka kultūras ir ļoti dažādas, un, mums pret tām ir jāizturas bez aizspriedumiem un jābūt iecietīgiem.

Noteikti šī nometne man bija liels ieguvums, jo iepazinu daudz jauniešu no dažādām valstīm, nostiprināju angļu valodas zināšanas, un, pavadīju jēgpilni savu laiku.”

Anna Stieģele 11.a klase “Man vislabāk patika darbnīca, kur eksperimentāli mērījām pie kādas sāls koncentrācijas ūdenī kartupeļi nevis grimst, bet peld pa ūdens virsmu, un, vai tas ir iespējams arī kādā no jūrām. Nonācām pie secinājuma, ka eksperimenta rezultātus ietekmē ūdens sāļums, dabā šāda situācija ir iespējama Nāves jūrā, jo tur ūdens sāļums ir 300 līdz 350 promilēm (t.i. 1 litrā ūdens ir 300-350 g sāls), kas arī sāļākā ūdenstilpne pasaulē. Man nometne ļoti patika, ar nevienu tuvāk nesadraudzējos, jo attālināti tas ir diezgan apgrūtinoši, bet atsvaidzināju savas angļu valodas zināšanas.”

Projekta koordinatore V.Vasiļevska

Sveicam konkursa uzvarētājus!

Sveicam ar labiem rezultātiem matemātikas konkursā "Ķengurs - Ķengurs 2021" skolēnus, kuri savā klašu grupā valstī
iekļuvuši pirmajā 100!

Kristofers Knapšis (9.b klase) - 16.vieta Latvijā
Līva Pētersone (5.a klase) - 73.vieta Latvijā 
Elza Mellupe (11.a klase) - 80.vieta Latvijā

Paldies skolotājām G.Elberei, M.Rudzītei un D.Tīmanei

Aizputes vidusskolas administrācija

Atvērto durvju diena

Aizputes vidusskola aicina 9.klašu skolēnus 21.aprīlī plkst. 13:00 attālināti iepazīties ar vidusskolas piedāvājumiem!

  

» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20