Mācību process no 15.novembra

* Sākot ar 15.novembri mācību process notiks klātienē - klases atradīsies katra savā kabinetā, skolotāji ies pie klasēm.

* Ēdināša notiks trijos starpbrīžos:

1.-3.klasēm pl. 10:25-10:40
4.-6.klasēm pl. 11:10-11:25
7.-12.klasēm pl. 12:05-12:20

* Attālināti mācīsies 7.-12.klases pēc noteikta rotācijas grafika

Labbūtības projekts

Skolēniem attālinātā mācību procesa tiešsaistes stundām!

Aizputes vidusskolas administrācija un skolotāji  nodrošina mācību procesa organizēšanu un īstenošanu.

e-klases dienasgrāmatā katrai stundai tiks pievienota skolas izstrādāta veidlapa ar informāciju par stundā veicamajiem darbiem un mājas darbu.

Vecāki nodrošina skolēnu piedalīšanos mācību procesā!

Skolēn, par neattaisnotu stundu kavējumu tiks uzskatīts, ja:

* piedalīsies attiecīgās mācību stundas procesā ar izslēgtu kameru,

* nepiedalīsies iepriekš paziņotā tiešsaistes stundā.

 

Seko līdzi informācijai!

Ja ir jautājumi, sazinies ar klases audzinātāju!

Karjers nedēļa “IKT – Tavai karjerai” noslēgusies!

Karjers nedēļa “IKT – Tavai karjerai” noslēgusies!

 

No 11. līdz 15. oktobrim visā Latvijā jau devīto gadu notika Karjeras nedēļa, kuru sadarbībā ar partneriem reģionos organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Šogad Karjeras nedēļa ar saukli “IKT tavai karjerai” veltīta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares iepazīšanai, apzinoties to aktualitāti un pielietojumu sadzīvē, izzinot plašo IKT profesiju spektru, atklājot tām nepieciešamās prasmes un uzklausot iedvesmojošu nozares pārstāvju stāstus, kā arī pašiem izmēģinot spēkus jauniešu ideju hakatonā.

Karjeras nedēļas ietvaros Aizputes vidusskolas skolēniem, viņu vecākiem un pedagogiem bija iespēja aktualizēt karjeras vadības jautājumus ne tikai izglītības iestādēs, bet arī ģimenēs. VIAA piedāvāja dažādām mērķauditorijām pielāgotus pasākumus, kuri tika integrēti mācību saturā. Karjeras nedēļas laikā 7.- 9. klašu skolēniem tika piedāvāts izglītojošs materiāls, kas rosināja izmēģināt radošu programmēšanu LearnIT ekspertu vadībā. 11. oktobrī tiešsaistes diskusijā vecākiem “Tehnoloģijas ģimenē - draugs vai svešinieks?” tās dalībnieki pārrunāja, kādu lomu tehnoloģiju izmantošana ieņem ģimenes ikdienā, kā atbalstīt bērnus tādu nozaru iepazīšanā, kas pašiem vecākiem nav tuvas un pazīstamas. 12. oktobra jauniešu diskusijā “Iedvesmas stāsti - kā es nokļuvu IKT nozarē?” pieredzes stāstos dalījās profesionāļi, kuri savu profesionālo aicinājumu ir atraduši IKT nozarē. Aizputes vidusskolā jauniešu diskusiju noklausījās klātienē 10.-12. klašu skolēni, bet 7.-9. klašu skolēniem tā tika piedāvāta, pateicoties klašu audzinātāju iniciatīvai.

Karjeras nedēļas pasākumi

Diskusija jauniešiem 

Diskusija vecākiem 

Pasākumi 7.-9.klašu skolēniem 

Karjeras nedēļa

No 11. līdz 15. oktobrim visā Latvijā jau devīto gadu notiks Karjeras nedēļa, kuru sadarbībā ar partneriem reģionos organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Šogad Karjeras nedēļa ar saukli “IKT tavai karjerai” veltīta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares iepazīšanai, apzinoties to aktualitāti un pielietojumu sadzīvē, izzinot plašo IKT profesiju spektru, atklājot tām nepieciešamās prasmes un uzklausot iedvesmojošu nozares pārstāvju stāstus, kā arī pašiem izmēģinot spēkus jauniešu ideju hakatonā.

“Pēdējo 10 gadu laikā nodarbināto skaits Latvijā IKT uzņēmumos audzis vairāk nekā 2 reizes, un mūsdienās IKT prasmes ir nepieciešamas teju ikvienā moderni strādājošā uzņēmumā. IKT profesionāļu pārziņā ir inovācijas un jaunu produktu izstrāde, datu aizsardzība un drošība, sistēmu izveide un uzturēšana, digitālais dizains, datorgrafika, mājas lapu izstrāde un administrēšana, lietu internets un daudzi citi virzieni,” uzsver VIAA izglītības atbalsta un starptautiskās sadarbības departamenta direktors Didzis Poreiters.

Lai izzinātu šī gada Karjeras nedēļas tēmu, tās laikā notiks vairāki centrālie pasākumi: 11. oktobrī tiešsaistes diskusijā vecākiem “Tehnoloģijas ģimenē - draugs vai svešinieks?” pārrunās, kādu lomu tehnoloģiju izmantošana ieņem ģimenes ikdienā, kā atbalstīt bērnus tādu nozaru iepazīšanā, kas pašiem vecākiem nav tuvas un pazīstamas, bet  12. oktobra jauniešu diskusijā “Iedvesmas stāsti - kā es nokļuvu IKT nozarē?” pieredzes stāstos dalīsies profesionāļi, kuri darbojas IKT nozarē. Paralēli tam visu Karjeras nedēļu skolotājiem būs pieejams izglītojošs materiāls 7.– 9. klasēm, kas rosinās izmēģināt radošu programmēšanu LearnIT ekspertu vadībā.

Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad Karjeras nedēļa ar saukli “IKT tavai karjerai”  notiks kopā ar pasākuma organizatoriem reģionos gan vispārējās, gan profesionālās izglītības iestādēs, un, kā ik gadu, izglītības iestādes organizēs ar tēmas izpēti saistītus izzinošus pasākumus  - diskusijas, tematiskas mācību stundas, radošas darbnīcas, tikšanās ar uzņēmumu un augstskolu pārstāvjiem, skolu absolventiem, skolēnu vecākiem un nozares pārstāvjiem.

Pasākuma aktualitātēm un programmai aicinām sekot līdzi vietnē viaa.gov.lv/lv/karjeras-nedela, kā arī sociālajos tīklos facebook.com/TavaiKarjerai un  twitter/TavaiKarjerai.

Karjeras nedēļu VIAA īsteno projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējumu.

Informāciju sagatavoja pedagogs karjeras konsultants Monta Balode

Karjeras atbalsts Aizputes vidusskolas jauniešiem

Karjeras atbalsts Aizputes vidusskolas jauniešiem

Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

 

Lai sniegtu atbalstu jauniešiem karjeras izglītībā Dienvidkurzemes novada pašvaldība Aizputes vidusskolā īsteno Eiropas Savienību fonda atbalstīto projektu Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 7.-12. klašu skolēniem.

Karjeras izglītība skolā ir cieši saistīta ar skolēnu mācību programmas apguvi un nākotnes plāniem. Karjeras izglītība veicina skolēnos nodarbinātībai nepieciešamo prasmju attīstību: palīdz karjeras plānošanā, palīdz uzkrāt zināšanas un izpratni par darba pasauli, kā arī akcentē nākotnes profesijas saikni ar mācību procesu, veicina sniegto iespēju un resursu izmantošanas un tālākizglītības informācijas meklēšanas prasmes.

15.septembrī Aizputes vidusskola svin 100. dzimšanas dienu!

„Uzposīsim” mūsu skolu svētkiem

Tiekamies skolas priekšā uz svinīgo brīdi:
Plkst.10.45 – 1.-6.klases!
Plkst.11.30 – 7.-12.klases!

Klausīsimies svētku koncertu plkst.18.30 skolas stadionā!

Skolas administrācija

Zinību diena 1.septembrī!

Aizputes vidusskola aicina uz 2021./2022.m.g.
* pirmo klases stundu skolēnus savās klasēs ar audzinātāju plkst.10.00
* skolas zvana ieskandināšanu skolas stadionā plkst.10.45!

(Lai ievērotu valstī noteiktos epidemioloģiskos kārtības noteikumus, pirmsskolnieki (6-gadnieki) un 1.-4.klases skolēni skolā drīkst ienākt pa “vecās skolas” parādes durvīm vai pa durvīm no Sporta centra puses; savukārt, 5.-12.klases skolēni skolā dodas pa galveno ieeju!)

 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, vecākiem skolā ieeja liegta!

 

Būsim atbildīgi un ievērosim valstī pieņemto epidemioloģiskos kārtības noteikumus.

 

Skolas administrācija

Testēšana pirms mācību gada sākuma

Aizputes vidusskolas skolēnu un darbinieku testēšana pirms mācību gada sākuma notiks 27.augustā sporta centrā "Lejaskurzeme" pēc sekojoša grafika:

9:00 - 10:00 - 1.a, 1.b, 1.c, 2.a, 2.b klasēm
10:00 - 11:00 - 3.a, 3.b, 4.a, 4.b, 5.a, 5.b klasēm
11:00 - 12:00 - 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b klasēm
12:00 - 13:00 - 9.a, 9.b, 10.a, 10.b, 11.a, 12.a klasēm

Testēšana nav jāveic, ja ir derīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20