Koncerts "Barikāžu dziesmas"

25. janvārī pie mums viesojās mūziķi Rūta Dūduma-Ķirse un Jānis Ķirsis ar koncertlekciju  "Barikāžu dziesmas".  Skolēni no 5.-12. klasei klausījās 1991.gada barikāžu laika patriotiskās dziesmas no dažādu skatuves mākslinieku repertuāra kā, piemēram, Pērkons, Līvi u.c. Tāpat skolēni varēja uzzināt dažādus vēsturiskus faktus no dokumentālajiem video kadriem. Ļoti pārdomāts un produktīvs satura izklāsts - gan vizuāli, gan audiāli  baudāms un skatāms.

  

Koncerts notika ar "Latvijas skolas soma" un skoleniem.lv atbalstu.

Fizikas konkurss 8. un 9.klasēm

 23.janvārī Aizputes vidusskolas 12.klases skolnieces Loreta un Alise īstenoja sava projekta darba galveno aktivitāti konkursu fizikā 8.un 9.klasēm. Konkursa mērķis ieinteresēt skolēnus izvēlēties eksaktos priekšmetus. 9.klases skolēni izgatavoja viļņu mašīnu, bet 8.klases skolēni - "peļu lamatu mašīnu".

  

Barikāžu atceres diena

19.janvāra rītā Barikāžu 33.gadadienas atceres brīdī pulcējāmies ap ugunskuru pie skolas, lai pieminētu 1991.gada janvāra notikumus. Vienojāmies kopīgās patriotiskajās dziesmās, klausījāmies atmiņu stāstus par tā laika notikumiem. Paldies Anikai un Rūtai par pasākuma vadīšanu. Īpašs paldies Ārijai Štrālei un Mārim Zankovskim, kas paši bija piedalījušies toreiz Barikādēs, tāpēc dalījās ar tā laika notikumiem un personīgajām sajūtām.

  

 

Tālākizglītības iespējas skolēniem

Aicinām 7.-12.klašu skolēnus un viņu vecākus apmeklēt tālākizglītības iespēju izstādes un Atvērto durvju dienas:

  

  

"Skolas soma" apraksts

Esam gandarīti, ka pirmajā mācību semestrī turpinājām realizēt programmas “Latvijas skolas soma” dažādas nodarbības, koncertlekcijas un izbraukuma muzejpedagoģijas nodarbības.
✅7.novembrī 6.- 8.klasēm notika patriotisks un jaudīgs koncerts kopā ar Ati Ieviņu no “SIA MA Events”, kur skanēja gan latviešu autoru dziesmu melodijas, gan varēja atbildēt uz viktorīnas jautājumiem. 


✅24.novembrī pie 9. un 12.klasēm viesojās Krišjānis Berķis ar nodarbībām “Mana runa pārliecina”, kur jaunieši varēja improvizēt un uzstāties auditorijas priekšā, izspēlējot dažādas situācijas.


✅6.decembrī sākumskolas klasēm notika izglītojoša un praktiska nodarbība grāmatu autores Luīzes Pastores vadībā, kur skolēni ne tikai uzklausīja stāstu, kā top grāmata, bet arī paši piedalījās sava stāsta veidošanā un iejutās detektīvu lomās, meklējot atbildes, netieši nostiprinot lasītprasmi.


✅Mācību pusgada noslēgumā 5. un vairākas sākumskolas klases apmeklēja mūsu Aizputes novadpētniecības muzeju, kur gatavoja gan ūdenskliņģerus, gan rotas muzejpedagoģiskajās nodarbībās. Savukārt, vidusskolēni apmeklēja Liepājas muzeja un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja piedāvātās nodarbības.
Kopumā ikvienam mūsu skolas skolēnam bija iespēja ieskatīties, ieklausīties un piedalīties programmas “ Latvijas skolas soma” piedāvātajās izglītojošajās norisēs.

Programmas “Kontakts” kopsavilkums

No 2023. gada 15. augusta līdz 31. decembrim mūsu skolā tika īstenots projekts “Aizputes vidusskolas, Kalvenes pamatskolas, Māteru Jura Kazdangas pamatskolas līdzpārvalžu attīstības stiprināšana”, kas norisinājās programmas “Kontakts” ietvaros.

Projekta laikā līdzpārvaldes “Nagla” jaunieši realizēja 4 aktivitātes- mācības ar mentoriem, nodarbību vadīšana citiem skolēniem, komandas saliedēšanas aktivitāte un emociju istabas izveide un iekārtošana.

Skolas līdzpārvaldes aktīvisti mācību laikā kopā ar mentoriem apguva trīs tēmas - “Kā atpazīt savas emocijas?”, “Ko darīt, ja provocē?” un “Kā rīkoties, ja man vai kādam citam ir dusmu lēkme?”. Mācību laikā apgūtās zināšanas skolēni izmanto ikdienā skolā, kā arī projekta īstenošanas komanda iegūtās zināšanas nodeva tālāk 5. klases skolēniem, organizējot darbnīcas pēc principa skolēns- skolēnam. Līdzpārvaldes skolēni plāno, ka arī turpmāk nodos šīs zināšanas saviem klases un skolas biedriem.

Viens no lielākajiem piedzīvojumiem projekta ietvaros bija līdzpārvaldes komandas saliedēšanās SmashRoom (sadauzīšanas istabā) Liepājā, kurā visas iekrātās dusmas un frustrācijas skolēni varēja drošā vidē izlikt uz telpās atrodamajiem objektiem, kā arī kopīgi komandā pavadīt brīvo laiku iepazīstot vienam otru labāk.

Savukārt, viens no apjomīgākajiem projekta darbiem bija emociju (dusmu izlādes) istabas izveidošana skolā. Istabas izveidei tika piešķirta telpa, kuru skolēni kopā ar vecākiem un skolas tehniskajiem darbiniekiem izremontēja un iekārtoja tā, lai tā spētu pildīt savas funkcijas. Emociju istabā skolēni varēs izlādēt negatīvās emocijas, varēs iet, ja būs vajadzība vai vēlme pabūt vienatnē, padomāt vai pazīmēt.

Projekta izstrāde un realizācija saliedēja skolēnus un mācīja darbu plānojumu. Šāda veida projekti palīdz skolēniem aktualizēt sev un citiem aktuālās problēmas vai tēmas skolā, kā arī palīdz līdzdarboties, būt atbildīgākiem par skolas ikdienu, kārtību un procesiem. Projekta process māca būt atbildīgiem, nodot informāciju skolēns - skolēnam, attīsta gan savstarpējās sadarbošanās prasmes, gan arī sadarbību ar  skolas administrāciju.
 

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Labdarības akcija noslēgusies!

Ziemassvētku laiks ir dāvināšanas, labo domu, labo darbu un kopābūšanas laiks! Mūsu skolas līdzpārvaldes skolēni rīkoja labdarības akciju, lai palīdzētu pilsētas vientuļajiem ļaudīm, iepriecinātu viņus, kā arī atcerētos mūsu skolas bijušos skolotājus! Paldies visiem, kas iesaistījās un varēja ziedot! Paldies ikvienai ģimenei un bērnam, kurš bija sarūpējis noderīgas lietas un gardumus līdzcilvēkiem! Paldies līdzpārvaldes Nagla jauniešiem, kuri atrada laiku paciemoties, padziedāt un izlasīt grāmatu Rokaižu pansionāta iemītniekiem; kā arī pie Biedrības "Aizputes Samarietis" Atbalsta centrs "Roku Rokā" un Aizputes veselības un sociālās aprūpes centrs! 19.12. pabijām arī Padures pamatskolā ar radošajām darbnīcām!

Lai dāvināšanas prieks turpinās arī Jaunajā 2024.gadā!

    

Labdarības akcija

Līdz 12.decembrim aicinām sagatavot nelielu dāvaniņu un nogādāt skolā. 

Informāciju skatīt afišā

Saeimas apmeklējums

21.novembrī Aizputes vidusskolas skolēni tikās ar Saeimas deputātu Artūru Butānu un iepazinās ar deputāta darbu Saeimā.

Ziemassvētku pasākumi

Ziemassvētku egles skolā:

20.12.2023 plkst. 10.00 3.-5.klases

                   Plkst. 17.00 6.-8.klasēm

21.12.2023 plkst. 10.00 pirmsskolai un 1.;2.klasēm

                   Plkst. 18.30 9.-12.klases

» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20