Karjeras nedēļa no 16. līdz 20. oktobrim

 No 16. līdz 20. oktobrim visā Latvijā notiks Karjeras nedēļa, kuras tematika šogad būs “Tavs prasmju portfelis”. Ikviens būs aicināts apzināt, izvērtēt un attīstīt savai karjerai un dzīvei noderīgās prasmes. Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) Karjeras nedēļu organizē jau 11. reizi, un šogad tā būs viens no Eiropas Prasmju gadam veltītajiem pasākumiem.

Karjeras nedēļā uzmanības lokā būs dažādas prasmju grupas – vispārīgās jeb caurviju prasmes, personīgās, IT un profesionālās prasmes. Nedēļas noslēgumā visas iegūtās zināšanas par prasmēm katram skolēnam būs iespēja apkopot savā prasmju portfelī, kas šogad izvēlēts kā Karjeras nedēļas simbols.

Pirmdien, 16. oktobrī, plkst. 18.30, pedagogi un vecāki aicināti pievienoties tiešsaistes nodarbībai “Konkurētspējīgas prasmes ikvienam”, kurā karjeras konsultante un “Karjeras attīstības atbalsta balvas – 2023” laureāte Agnese Metuzāle aktualizēs konkurētspējīgu prasmju un to attīstības nozīmi ikviena cilvēka dzīvē, atklājot, kādi ir šī brīža darba tirgus izaicinājumi. Nodarbības dalībnieki uzzinās, kur un kā iegūt nepieciešamās prasmes un kā novērtēt sev jau piemītošās iemaņas. Tiešraidei tiks nodrošināts surdotulkojums.

Otrdien, 17. oktobrī, VIAA ar saukli “Attīsti personīgās prasmes!” aicina skolas pievērst skolēnu uzmanību personīgo un ar tām cieši saistīto nodarbinātības prasmju izzināšanai, akcentējot kognitīvo, sociālo un emocionālo prasmju lomu ikvienā nozarē un profesijā, organizējot saliedēšanās spēles, erudīcijas konkursus, prāta spēles un sportiskas aktivitātes.

Savukārt trešdien, 18. oktobrī, skolēniem un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem būs iespēja pārbaudīt un pilnveidot savas zināšanas par IT jomu. “IT prasmju dienā” norisināsies Latvijā pirmais IT eksāmens skolām. Eksāmenā varēs piedalīties skolēni vairākās vecuma grupās. Jaunieši varēs pārbaudīt savas zināšanas un apgūt jaunas prasmes, kas palīdzēs arī turpmāk pārliecinoši strādāt ar jaunajām tehnoloģijām un rīkiem. Pēc eksāmena skolām būs iespēja saņemt šī eksāmena rezultātus, kas palīdzēs novērtēt vispārējo skolēnu zināšanu līmeni IT jomā. Eksāmenu varēs pildīt arī individuāli, un ikviens interesents zināšanas varēs pārbaudīt arī ceturtdien, 19. oktobrī, un piektdien, 20. oktobrī. Labāko rezultātu ieguvēji saņems balvas no Latvijas IT uzņēmumiem.

Lai gūtu priekšstatu par profesiju daudzveidību, ar saukli “Iepazīsti profesionālās prasmes!” ceturtdiena tiks veidota kā profesionālo prasmju diena. VIAA tajā aicina izglītības iestādes iesaistīt skolēnus dažādās interaktīvās aktivitātēs, organizējot nodarbības, lai uzzinātu par daudzveidīgajām profesionālās izglītības iespējām,  viesoties profesionālās izglītības iestādēs un uzņēmumos vai uzņemt to pārstāvjus pie sevis skolā, lai smeltos iedvesmu no dažādu jomu profesionāļiem.

Piektdien, Karjeras nedēļas noslēgumā, skolēniem būs iespēja izveidot savu prasmju portfeli, kopā ar pedagogiem pārrunājot nedēļas laikā iegūtās zināšanas par prasmēm, kas palīdzēs gūt panākumus turpmākā karjerā un noderēs ikdienas dzīvē, un reflektējot par to, kādas prasmes vēl nepieciešams uzlabot un pilnveidot nākotnē.

 

Par Karjeras nedēļu

Karjeras nedēļa ir pasākumu cikls, ko VIAA organizē sadarbībā ar Latvijas pilsētām un novadiem. Tajā jauniešiem ir iespēja iepazīt arvien jaunas ar karjeras izglītību saistītas tēmas, piemēram, darba tirgus tendences, nākotnē pieprasītākās profesijas, skolā iegūto zināšanu un prasmju pielietojums izvēlētajā nozarē.

Karjeras nedēļas tematika šajā gadā ir saistīta ar Eiropas Prasmju gadu, un Latvijā to koordinē VIAA.

Pasākuma aktualitātēm var sekot līdzi VIAA tīmekļa vietnē sadaļā “Karjeras nedēļa”, Tavai karjerai Facebook un X jeb Twitter kontos, kā arī VIAA Facebook un X jeb Twitter lapās.

 

29.septembrī Miķeļdienas tirdziņš

29.septembrī no pl. 8.30 - 9.45 Miķeļdienas tirgus!

Atskats uz metodisko dienu „Ceļā uz...”.

30.augustā Nīcā tikās Dienvidkurzemes novada skolotāji  Metodiskajā dienā „Ceļā uz...”.

Metodiskās dienas laikā skolotāji dalījās  ar labās prakses piemēriem. Ar saviem pieredzes stāstiem dalījās arī mūsu skolas skolotāji:  Monta Balode „Karjeras izglītības integrēšana mācību saturā”, Ilze Jonase “Datorika sākumskolā”,  Sanita Kārkliņa “Metodes mācību procesa dažādošanai mūzikā. Vecāku iesaiste”, Eva Balode “Metodes mācību procesa dažādošana fizikā”, Irita Dobele un Ināra Vilemsone “Pētnieciskais darbs “Kādā ūdenī cukurs izšķīdīs ātrāk- siltā vai aukstā?””.

Karjeras nedēļa 2023

No 16.- 20.oktobrim Latvijā norisināsies Karjeras nedēļa 2023 par tēmu "Tavs prasmju portfelis".
Seko līdzi informācijai par karjeras nedēļas aktivitātēm!

1.septembris Aizputes vidusskolā

Aicinām uz Zinību dienas svinīgo pasākumu pl. 10.00 laukumā pie skolas!

Informācija 2023./2024.m.g. sešgadnieku vecākiem!

Aicinām ciemos mūsu sešgadniekus Aizputes vidusskolā š. g. 25.augustā no 17:00 līdz 18:00, lai iepazītos ar  jaunajām grupiņām un audzinātājām.

 

Skolas administrācija

Tiesībsarga biroja saraksts

Tiesībsarga birojs izveidojis sarakstu, kurš varētu palīdzēt skolēnu vecākiem!

Skolēnu uzņemšana 10.klasē

9.klases absolvent! Esi laipni gaidīts Aizputes vidusskolā!

Lai iestātos vidusskolā, skolas kancelejā jāiesniedz sekojoši dokumenti (to vari darīt darba dienās no plkst. 9:00-14:00):

* iesniegums;
* apliecība par pamatizglītību kopā ar sekmju izrakstu;
* pases/ID kartes/dzimšanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
* bērna medicīniskā karte 26/4.

Mācību priekšmetu stundu plāni 

Informācija skolēniem

Kursu katalogs - iespēja veidot savu mācību plānu (datne jālejupielādē un jāsaglabā savā datorā)

 

Informatīva sanāksme ar mācību pārzini V.Buzoverovu – 28.08.2023. plkst. 11:00 skolas apspriežu zālē (214.kab.)

Programma “Latvijas skolas soma" 2.pusgadā

Atskatoties uz 2022./2023. mācību gada 2.pusgadu, bijām priecīgi, ka  mūsu skolā turpinājās programma “Latvijas skolas soma”. Nodarbību un koncertlekciju piedāvājums bija plašs, tāpēc izvēlējāmies tematiskos piedāvājumus saistībā ar svētkiem un tamlīdzīgām aktivitātēm:

20.janvārī 4.- 12.klasēm notika patriotisks un jaudīgs koncerts kopā ar folkloras kopu “Vilkači”, kur skanēja gan tautas mūzikas instrumenti, gan skanīgas vīru balsis latvju melodijās. 

Savukārt, 31.janvārī no 1.-3.klasei norisinājās Ventspils stikla pūtēju izglītojošā lekcija, kur ne tikai vēroja, kā top stikls, bet arī paši skolēni  piedalījās stikla pūšanā, kā arī atbildēja uz jautājumiem par dzirdēto un redzēto.

8.februārī pie skolēniem no 8.-10.klasei viesojās Nils Īle un Maija Sējāne – Īle, kuri skolā radīja patīkamu noskaņu un ļāva ieklausīties dažādu mūzikas instrumentu radītajās skaņās un perkusijās, vibrācijās un džambu ritmos, kā arī iedvesmoja skolēnus radīt pašiem savu melodiju.

Savukārt, 24.martā pie pamatskolas skolēniem (5.-7.klasei) viesojās Mikus un Arta Abaroniņi no MA Events ar savu koncertprogrammu par mūzikas instrumentiem un “Leģendas mūzikā” , kur skolēni iepazinās ar  20. un 21. gadsimta mūzikas leģendām – mūziku, kas ir ietekmējusi paaudzes un atspoguļo vēsturi, kā arī komponistiem un mūzikas instrumentiem  čellu, kontrabasu un ģitāru.

Šogad pirmo reizi 13.aprīlī dažas 1. un 2.klases devās uz Liepājas koncertzāli “Lielo Dzintaru”, kur klausījās kameroperu bērniem “Ej nu ej”, kuru atskaņoja Valsts Akadēmiskais koris “Latvija” un tā mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents Māris Sirmais.

Mācību gada noslēgumā 1., 2., 3. un 4.a klase apmeklēja mūsu Aizputes novadpētniecības muzeju, kur gatavoja gan ūdenskliņģerus, gan rotas muzejpedagoģiskajās nodarbībās "No vecmāmiņas recepšu klades: senie ēšanas paradumi un ēdienu sagatavošanas veidi" un "Zīmes un simboli līgavas pūra lādē"; kā arī 4.b klase piedalījās Pāvilostas muzeja piedāvātajās nodarbības.

Kopumā arī 2. pusgada garumā ikvienam no mūsu skolas  skolēniem bija iespēja ieskatīties, ieklausīties un piedalīties programmas “Latvijas skolas soma” piedāvātajās izglītojošajās norisēs.

 

Ilze Jonase
programmas “ Latvijas skolas soma” koordinatore Aizputes vidusskolā

Skolotāju amatierteātrim dzimšanas diena!

Aizputes vidusskolas amatierteātris “Priekšspēle” svinēs savu 10. gadu jubileju!

» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17