Piemiņa Ilgmaram Petrovicam

2021. gada 28. februārī Rokaižu pansionātā pārtrūka Ilgmara Petrovica dzīves pavediens. Gandrīz 85 gadu garumā nostaigātais dzīves ceļš aizsākās Apriķu pagasta Īpašu mājās 1936. gada 11. aprīlī. Kaut arī darba gaitas saistījās ar Aizputi,  atvaļinājumi un mūža nogale tika aizvadīti lauku mājās. Tur dzīvojot, varēja nodoties saviem vaļaspriekiem-mazdārziņam, sēņošanai, biškopībai. Viņš mēdza teikt: ”Bišu saime ir tas pats kas ģimene, tā prasa rūpes, bet sniedz arī lielu gandarījumu.” Ilgmars bija arī kaislīgs mednieks. Meža balsīs viņš vilināja ieklausīties arī citus cilvēkus. Atceros, ka viņš mūs, savus kolēģus, rudeņos veda uz mežu klausīties briežu aurus.

Izglītību nākošais direktors ieguvis tolaik LPI Fizikas matemātikas fakultātē neklātienē. Līdztekus studijām darba gaitas Aizputes 8-gadīgajā skolā, tad no 1969. gada kļuvis par jaunuzceltās vidusskolas direktoru. Direktora amatā nostrādājis 16 gadus. Ilgmaram rūpēja skolas labklājība, viņš centās nolasīt labu skolotāju komandu, un nereti lepojās ar savu kolēģu sasniegumiem. Tāpat viņam rūpēja skolotāju dzīves apstākļi. Padomju laikā tikt pie dzīvokļa nebija vienkārši, bet direktors iespēju robežās centās visiem palīdzēt.

Skolotājiem visvairāk paliks atmiņā direktora prasme saliedēt kolektīvu. Neaizmirstami ir skolā rīkotie atpūtas pasākumi, ekskursijas. Ilgmars prata iekļauties kolektīvā, bija jautrs, dziesmas mīlošs, nebaidījās no vienkārša darba. Ja vajadzēja, palīdzēja skolas personālam veikt ikdienišķus saimnieciskus darbus. Ekskursijās palīdzēja iekārtot atpūtas vietu, uzsliet teltis. Vēl viens no viņa hobijiem bija deja. Jaunībā dejojis kopā ar savu dzīvesbiedri sarīkojuma un tautiskās dejas, darba gados Aizputes vidusskolā arī pats vadījis sarīkojumu deju kolektīvu. Direktors katru gadu saviem skolotājiem dāvināja Līgo svētkus. Ormaņkalnā pie Avotiņa bija viņa gādāts ugunskurs, neiztrūkstoša alus mučele. Gāja, kurš gribēja(un gribētāju netrūka). Līgo dziesmas skanēja līdz rīta gaismai.

Kaut arī aktīvās darba gaitas Ilgmars beidza MFR Kurzeme, sirdī viņš vienmēr palika skolotājs. Visu mūžu dzīvoja līdzi notikumiem skolā, bija neiztrūkstošs skolā rīkotajos pasākumos, kuros labprāt dalījās atmiņās ar jaunākajiem kolēģiem.

Kopš 1960. gada vienmēr līdzās bija dzīvesbiedre Zigrīda, ārste. Lielākais balsts mūža baltajās un nebaltajās dienās.  Kopā dejots, kopīgas ekskursijas uz Krimu un Kaukāzu, kopīgi kāpts kalnos un braukts pa ūdeņiem. Izaudzināti divi dēli, kopīgas rūpes un prieks par mazbērniem, kopīgs ceļš uz pēdējo mājvietu – Rokaižu pansionātu.

Tagad Tu, Ilgmar, esi devies mūžības ceļos. Domās Tevi pavada Aizputes vidusskolas kolektīvs, bijušie kolēģi. Atmiņās mums vienmēr kopā būt.

Sveicam olimpiāžu uzvarētājus!

 

Priecājamies par panākumiem!

Ģeogrāfijas olimpiāde 9.-12.klasēm

3.vieta  – Aleksis Beltiņš (11.a kl.), skolotāja Liene Cīpola
Atzinība – Renāte Ausmane (11.a kl.), skolotāja Liene Cīpola

Matemātikas olimpiāde 9.klasēm

1.vieta  – Kristofers Knapšis (9.b kl.), skolotāja Marita Rudzīte

Ķīmijas olimpiāde 9.klasēm
Atzinība –Alise Otaņķe (9.a kl.), skolotāja Irita Dobele
Atzinība – Madara Rēdere (9.b kl.), skolotāja Irita Dobele

Latviešu valoda un literatūra 11.-12.klasēm
1.vieta (uzaicināta uz Valsts olimpiādi) – Laura Balode (12.a kl.), skolotāja Vita Buzoverova
2.vieta - Brenda Blūma-Saimniece (11.a kl.), skolotāja Inese Krauze
3.vieta - Aleksis Beltiņš (11.a kl.), skolotāja Inese Krauze
Atzinība - Renāte Ausmane (11.a kl.), skolotāja Inese Krauze
Atzinība - Sanija Raģele (12.a kl.), skolotāja Vita Buzoverova

Fizikā
Atzinība – Kristofers Knapšis (9.b kl.), skolotājs Juris Zauers

Latviešu valodā un literatūrā 8.-9.klasēm
Atzinība – Enija Tomsone (8.a kl.), skolotāja Rudīte Vītola
Atzinība – Madara Rēdere (9.b kl.), skolotāja Rudīte Vītola

Aizputes vidusskolas administrācija

Valentīndienas afiša 6.-12.klašu skolēniem

Karjeras spēle 1. - 6. klašu skolēniem “Kļūšu par profesionāli”

Lai palīdzētu izzināt profesiju pasaules dažādību, 1.-6. klašu skolēniem ir izstrādāta digitāli interaktīva spēle “Kļūšu par profesionāli”. Spēle ir pieejama tiešsaistē parprof.lv.

Lai iepazītu  dažādas profesijas, uzzinātu kādas īpašības un prasmes vajadzīgas attiecīgajā profesijā skaties raidījumu LTV-1 katru svētdienu pl. 09.15 ,,Sazīmē profesiju,, (atkārtojums REplay arhīvā)

Karjeras konsultante Vineta Bardanovska

Aktuāla informācija par masku lietošanu un vērtēšanu

Informējam, ka no 25. janvārī, atsākoties mācību procesam klātienē, gan pedagogiem, gan bērniem no 1. klases mācību stundu laikā un ārpus tām būs jālieto sejas maskas. 

Detalizēta informācija pieejama šeit

Video ieraksts un prezentācijas pieejamas šeit

 

Aktualizēts arī būtiskākais no vērtēšanas nolikuma:

 

Draudzīgā aicinājuma fonda Skolu reitings

Ar prieku paziņojam, ka šogad skolas pārstāvji ir uzaicināti saņemt divas balvas Draudzīgā aicinājuma fonda konkursā „Skolu reitings”:
1. balva par izaugsmi 3 gados CE vērtējumos
2. balva par izaugsmi latviešu valodā

PALDIES skolotājiem un skolēniem par ieguldīto darbu!

Lepojamies, priecājamies un sveicam olimpiāžu uzvarētājus!

Angļu valodas olimpiāde

3.vieta – Ginters Ķergalvis (12.a kl.), skolotāja Sandra Balode

Atzinība – Viesturs Strauts (12.a kl.), skolotāja Sandra Balode

 

Bioloģijas olimpiāde

1.vieta – Laura Auziņa (11.a kl.), skolotāja Vika Vasiļevska

2.vieta – Alise Otaņķe (9.a kl.), skolotāja Vika Vasiļevska

 

Vēstures olimpiāde

1.vieta – Aleksis Beltiņš (11.a kl.), skolotāja Ilze Alsiņa

3.vieta - Kristaps Lietavnieks (11.a kl.), skolotāja Ilze Alsiņa

 

Aizputes vidusskolas administrācija

Attālinātais mācību darbs 7.-.12.klasēm

Lai attālināts mācību darbs noritētu veiksmīgi, mums jābūt vienotiem savās prasībās un sniegumā. Lūdzu, respektēsim šos pamatnosacījumus, kas radušies darba gaitā:

  

Aizvadīta veiksmīga Karjeras nedēļa attālināti un tiešraidēs

Šogad Karjeras nedēļas pasākumos iesaistījās jaunieši no kopumā 70 pilsētu, novadu un pašvaldību apvienību izglītības iestādēm un 17 Profesionālās izglītības kompetences centriem (PIKC). Karjeras nedēļas pasākumos no 26. līdz 30. oktobrim izglītības iestādēs visā Latvijā šogad vairāk nekā 1080 dažādos grupu pasākumos attālināti un tiešraidēs piedalījušies vairāk nekā 68 000 jaunieši. Mudinot jauniešus pieņemt izsvērtu lēmumu par profesijas izvēli, šī gada Karjeras nedēļas aizvadīta ar saukli “Klau! Sadzirdi savas iespējas”, aicinot izmantot jauniešiem plaši pieejamo karjeras atbalstu un ieklausīties skolotāju, karjeras konsultantu un vecāku padomos.

Karjeras nedēļas centrālie pasākumi šajā gadā bija diskusija vecākiem “Karjeras lēmums. Kā virzīt? Kā runāt? Kā atbalstīt?”, kuras galvenā tēma bija ģimenes loma, paaudžu atšķirības un grūtības karjeras izvēles procesā, kā arī diskusija jauniešiem “Uzklausi, padomā un izlem pats!” par karjeras izvēles atbalsta resursiem. Diskusiju vecākiem tiešsaistē un dažu dienu laikā pēc tās norises noskatījušies vairāk nekā 4900 interesentu, savukārt jauniešu diskusiju – vairāk nekā 4300 interesentu. Abu diskusiju ieraksti joprojām pieejami VIAA Facebook kontā facebook.com/TavaiKarjerai/ un Youtube: youtube.com/VIAAlv, kā arī VIAA mājaslapas sadaļā “Karjeras atbalsts”.

Kā liecina jauniešu diskusijas “Uzklausi, padomā un izlem pats!” laikā veiktās tiešsaistes aptaujas rezultāti, galvenās autoritātes karjeras jautājumos jauniešiem ir vecāki, karjeras speciālisti, kā arī vienaudži. Atbildot uz jautājumu, kā padomos, domājot par profesijas izvēli, jaunieši ieklausās, vecākus kā autoritāti norādīja teju 70% respondentu, karjeras speciālistus – 36%, draugus un vienaudžus – 30%, skolotājus – 22%, bet 17,5% respondentu atzina, ka ieklausās arī sociālo tīklos populāru personu jeb influenceru padomos. Kopumā aptaujā piedalījās 760 jaunieši, un aptaujas dalībnieki varēja izvēlēties vairākus atbilžu variantus.

Informāciju sagatavoja Monta Balode,
Aizputes novada pedagogs karjeras konsultants

Darba piedāvājums ārsta palīgam!

Ļoti gaidām atsaucīgu, draudzīgu ārsta palīgu, kas savas kompetences ietvaros veic profilaktiskos, aprūpes un ārstniecības pasākumus bērnu un pusaudžu veselības uzturēšanai un uzlabošanai izglītības iestādē, sniedz pirmo palīdzību traumu gadījumos, kā arī konsultē veselību veicinošos un ietekmējošos jautājumos!

Sīkāka informācija pie direktores pa tālruņa nr.: 26641717

» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17