Zinātnieku nakts!

Jau 14. reizi visā Eiropā 27. septembrī tika aizvadīta Zinātnieku nakts, tās tēma bija “Zinātne nākotnei”. Aizputes vidusskolas skolēni arī šogad devās uz Rīgu, lai pasākuma ietvaros iepazītos ar dažādām zinātniskām laboratorijām un Latvijas institūtu pētījumiem. Šoreiz apmeklējām Latvijas Hidroekoloģijas institūtu, kura galvenie pētījuma virzieni: Baltijas jūras daudzgadīgās izmaiņas, planktona un bentosa sezonālie cikli, vielu aprite ekosistēmā, piekrastes bioloģiskā daudzveidība, svešās sugas jūrā un ekotoksikoloģija.

Programma "Skolas piens"!

Ar 1.oktobri atsākas programma "Skolas piens".

Pēc 1. vai 2.stundas visi 1.-9.klašu skolēni tiek aicināti uz ēdamzāli dzert pienu!

14. līdz 18.oktobris - ikgadējā Karjeras nedēļa

No 14. līdz 18.oktobrim norisināsies ikgadējā Karjeras nedēļa. Šī gada tēma ir saistīta ar nākotnes profesijām. Karjeras nedēļa šogad tiek aizvadīta ar saukli “Ielogojies nākotnē!”, rosinot jauniešus apzināties straujās izmaiņas tehnoloģijās, sabiedrībā un vidē, kas nosaka nepieciešamību jau tagad attīstīt specifiskas prasmes un kompetences, lai veiksmīgi iekļautos nākotnes darba tirgū. Aizputes novada izglītības iestādēs Karjeras nedēļas laikā notiks dažādi karjeras veidošanai veltīti pasākumi un diskusijas.

Aizputes vidusskolā Miķeļdienas aktivitātes 27.09.

*) Miķeļdienas tirdziņš notiks no 8.30 - 10.00 2.stāva foajē un sākumskolas galā!  Aicināti visi tirgoties gribētāji -  gan skolēni, gan skolotāji, gan arī vecāki!

*) 5. stundā sportiskās aktivitātes:

   1.-4.klasēm   darbosies 8 stacijas sporta zālē (vai laukā, ja nelīs) "Miķelītis ciemos nāk un domāt sāk!";

   5.-9.klasēm "Miķelītis sportot māk!" - Lejaskurzemes sporta centrā.

Bērnu tiesību aizsardzības likums jauniešiem draudzīgā valodā

2019. gada pavasarī 49 skolas no dažādām Latvijas pilsētām piedalījās Tiesībsarga izsludinātajā konkursā "Esi radošs - # Radi Likumu!" – pārveidojot Bērnu tiesību aizsardzības likumu jauniešiem draudzīgā valodā.

6.septembrī notika Bērnu tiesību aizsardzības likuma jauniešiem draudzīgā valodā atklāšanas pasākums. Tiesībsargs uzskata, ka ikvienam ne tikai ir jāzina savas tiesības, bet arī tās ir jāizprot, tāpēc pieejams buklets "Bērnu tiesību aizsardzības likuma jauniešiem draudzīgā valodā".

Skolai dzimšanas diena!

15.septembrī Aizputes vidusskola svin 98. dzimšanas dienu; sākumskolas ēkai - 50!

„Uzposīsim” mūsu skolu svētkiem:

izdekorēsim savas klases durvis;
iekārtosim zīmējumu izstādes;
veidosim ziedu kompozīcijas koridoros;
dziedāsim skolas himnu;
runāsim par skolas vēsturi;
padomāsim, kādu vēlamies redzēt savu skolu šogad, pēc 2, 3 – 5 gadiem;
izveidosim sajūtu taku pie skolas!

» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20