Sveicam 2022./2023.m.g olimpiāžu uzvarētājus!

Angļu valodas olimpiāde
2.vieta – Madara Rēdere (11.b kl.), skolotāja Indra Zvirbule
3.vieta – Kārlis Bergs (11.a kl.), skolotāja Sandra Balode
Atzinība – Ance Saule (11.b kl.), skolotāja Indra Zvirbule
Atzinība – Luīze Johanna Huke (11.b kl.), skolotāja Indra Zvirbule

Bioloģijas olimpiāde
2.vieta – Laura Catlakša (11.a kl.), skolotāja Vika Vasiļevska
Atzinība – Evelīna Makarova (9.b kl.), skolotāja Vika Vasiļevska

Vēstures olimpiāde
Atzinība – Luīze Hulzinga (9.b kl.), skolotāja Ilze Alsiņa
Atzinība - Līva Uzare (9.b kl.), skolotāja Ilze Alsiņa

Matemātikas olimpiāde
Atzinība – Marats Nadjaks (10.a kl.), skolotāja Daiga Tīmane

Vācu valodas olimpiāde
3.vieta – Aleksandrs Renē Semmers (9.a kl.), skolotāja Gunta Vīdnere

Aizputes vidusskolas administrācija

Projekta "Kontakts" pārskats

Aizputes vidusskolā no 2022.gada septembra līdz 2023.gada janvārim norisinājās projekts “Dienvidkurzemes novada pašvaldības izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstības stiprināšana”, Līguma NR. VP2022/3-29 ar ieplānotajām projekta aktivitātēm:

* Līdzpārvaldes “Nagla” dalībnieku tikšanās līdzpārvaldes telpās, iekļaujot darbu grupās, debates un sapulces par turpmāko darbu un komunikācijas uzlabošanu. 

 

*Līdzpārvaldes dalībnieku pieredzes apmaiņas brauciens uz Valmieras 5.vidusskolu, lai iegūtu pieredzi, sadraudzētos un iegūtu plašāku redzesloku saistībā ar līdzpārvaldes ikdienas darbu.

* Līdzpārvaldes dalībnieku tikšanās ar mentoriem no Attīstības platforma You+

* Organizēt orientēšanos Aizputes vidusskolas skolēniem, sniedzot iespēju izzināt Aizputes pilsētas apkārtni.

* Izgatavot krēslus skolas vides labiekārtošanai.

Līdzpārvaldes saliedēšanās un projekta izskatīšanas pasākumi norisinājās gan līdzpārvaldes telpā ar debatēm un grupu darbu, gan skolas telpās. Jaunieši iemācījās savstarpēji komunicēt, plānot laiku un sadalīt pienākumus veicamajiem darbiem.

Jaunieši pieredzes apmaiņas braucienā uz Valmieras 5. vidusskolu iepazinās ar skolēniem, sadraudzējās un izveidoja draudzību arī sociālajos tīklos, sekojot viens otra profiliem un daloties pieredzētajā. Tāpat viņi redzēja skolas līdzpārvaldes darbošanās sistēmu, skolas telpas un nozīmīgās vietas gan skolā, gan pilsētā, kā arī jaunieši tika iedvesmoti jaunām idejām pašu turpmākajam darbam skolas līdzpārvaldē.

Novembrī notika tikšanās ar mentoriem Sendiju, Annu Vītolu un Oskaru, kas palīdzēja skolēniem iepazīt vienam otru, saskatīt kāda skolēna līdera spējas, vai gluži pretēji - nespēju sniegt informāciju citiem, vai grūtības sadarboties. Nodarbības aktualizēja komandas plusus un mīnusus, veicināja un mācīja sadarbību, kā arī lika ieklausīties vienam otrā, kas ir arī viena no mūsu skolas izvirzītajām vērtībām. Mentori novadīja nodarbības ne tikai līdzpārvaldes jauniešiem, bet arī 6.b un 7.b klases skolēniem. Klašu kolektīvos izkristalizējās katra individualitāte. Skolēni mācījās ieklausīties viens otrā un pieņemt arī citādu viedokli. Aktivitātes un dotie uzdevumi mācīja būt saliedētākiem un savstarpēji sadarboties.

Decembra sākumā tika izplānota arī orientēšanās Aizputē. Līdzpārvaldes jaunieši dalījās savās zināšanās un iemācījās izveidot orientēšanās spēli ar QR kodiem. Skolēni sadarbojās, izstrādāja maršrutu, pētīja apkārtni un pielāgoja 2 veida orientēšanās maršrutus: 1.-4.klasei un 5.-12.klasei. Diemžēl laika apstākļu dēļ šo aktivitāti izmantoja tikai dažas klases, bet kāda no klasēm to izpildīja vēl janvārī.

Decembrī vizuālās mākslas un dizaina stundās 11.a klases meitenes un skolotāja I.Spīre iesāka plānot, kā krēsli tiks izgatavoti, kur tos novietos. Skolnieces  spēja izdomāt praktisku pielietojumu un savstarpēji sadarbojās. Uz paletēm izveidoja mīkstinājumus sēdēšanai, kurus apšūs ar audumu. Darbi turpinājās janvārī, kad tie tiks pabeigti, tad tiks izmantoti gan atpūtai, gan āra stundu nodarbībām, jo būs mobilizējami.

Par projekta finansējumu līdzpārvaldes aktīvākie skolēni (komisiju vadītāji un prezidents) tika arī pie praktiskiem T-krekliem, ko varēs izmantot skolas pasēkumos, lai popularizētu līdzpārvaldeas darbu skolā.

Domāju, ka šāda veida projekti palīdz skolēniem aktualizēt sev un citiem skolas skolēniem aktuālās problēmas vai tēmas skolā. Palīdz līdzdarboties, būt atbildīgākiem par skolas ikdienu, kārtību un procesiem, kurus paši jaunieši ir spējīgi arī mainīt skolas sistēmā un ikdienas dzīvē. Māca būt atbildīgiem, nodot informāciju skolēns - skolēnam, attīsta gan savstarpējās sadarbošanās prasmes, gan ar skolas administrāciju un citām institūcijām. Turpmāk skolēni šīs, projekta rakstīšanas procesā iegūtās zināšanas un iemaņas - plānojot un realizējot visas aktivitātes, spēs izmantot savā mācību darbā vidusskolā un turpmākajā dzīvē.

 

Projekts“Dienvidkurzemes novada pašvaldības izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstības stiprināšana” īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam ietvaros.

 

Projekta “Kontakts” realizētāja Aizputes vidusskolā  - Ilze Jonase

Izlietoto bateriju vākšanas konkurss “TĪRAI LATVIJAI!”

Skola ir pieteikusies "Zaļās jostas"" izlietoto bateriju vākšanas konkursā “TĪRAI LATVIJAI!” ! 

Līdz 15.martam varam nest izlietotās baterijas un akumulatorus uz skolu. Konkursa ietvaros drīkst vākt un pārstrādei nodot tikai izlietotas baterijas un akumulatorus, kas vairs nav derīgi lietošanā.

Lūgums visiem iesaistīties, lai saudzējam mūsu Latvijas dabu!

Karjeras pasākumi 2.februārī

Karjeras pasākumi 2.februārī

Karjeras atbalsta pasākums 10.-12.klašu skolēniem 

 "Veru durvis uz augstskolu" 

9:00 – LU un RTU tiešsaistes  

11:35 – LLU un RSU Liepājas filiāles tiešsaistes 

12:35 – aktu zālē tikšanās ar Aizputes vidusskolas absolventiem/studentiem un SIA EWod pārstāvjiem 

(M.Balode) 

Atskats par programmu "Skolas soma" 1.semestrī

Novērtējam, ka arī 2022./2023. mācību gadā mūsu skolā turpinās programma ,,Latvijas skolas soma”. Nodarbību un koncertlekciju piedāvājums ir plašs, tāpēc varbūt grūtāk izvēlēties, tomēr 1. Pusgadā izvēle un piedāvājums izdevās teicams:

5.- 12.klases paguva noklausīties Sia skolēniem.lv piedāvātās koncertlekcijas "Ceļš uz lielo Skatuvi" 5.septembrī  klātienē unCeļojums Gadalaikos” decembra otrajā pusē digitāli. Tāpat 1.-4.klases noklausījās ļoti saistošu, muzikālu un izzinošu koncertlekciju “Es mīlu Tevi, Latvija” 11.oktobrī un digitālo “Ziemassvētku pasaku” decembra otrajā pusē no Sia MA Events kopā ar Miku un Artu Abaroniņiem.

14.novembrī 6.,7.klases vēroja SIA "P.N.R" sagatavoto virtuālo nodarbību “Mūzika un māksla” . Savukārt 9. un 11.klases skatījās izzinošas digitālās filmas par Klāvu Elsbergu un Eduardu Veidenbaumu, ko piedāvā SIA Liepaja Music.

Tuvu 1.pusgada noslēgumam dažas 1.,2.,3. klases apmeklēja mūsu Aizputes novadpētniecības muzeju, un gatavoja gan ūdenskliņģerus, gan rotas muzejpedagoģiskajās nodarbībās "No vecmāmiņas recepšu klades: senie ēšanas paradumi un ēdienu sagatavošanas veidi" un "Zīmes un simboli līgavas pūra lādē".

Tā visa pusgada garumā ikvienam no mūsu skolas 454 skolēniem bija iespēja ieskatīties, ieklausīties un piedalīties programmas “Latvijas skolas soma” piedāvātajās izglītojošajās norisēs.

Turpinājums sekos...

Ilze Jonase
programmas “Latvijas skolas soma” koordinatore Aizputes vidusskolā

    

Programma "Future Heroes Latvia"

  

Ar prieku informējam, ka mūsu skolas skolniece  Zane Jākobsone  ir uzņemta un veiksmīgi piedalās Valsts izglītības satura centra īstenotajā līderības, uzņēmējdarbības un izaugsmes programmā Future Heroes, kas ar British Council pārstāvniecības Latvijā un SEB bankas atbalstu, Latvijā notiek jau trešo gadu.
Sešu mēnešu garumā 50 jaunietes no visas Latvijas piedalās 8 prasmju darbnīcās, kur dažādu jomu līderu vadībā, gūst teorētiskas zināšanas, praktiski darbojas un pilnveido sevi, kā arī rod iedvesmu jaunām idejām. Programmas laikā dalībnieces strādā komandās - pieredzējušu mentoru vadībā īstenojot sociālos un uzņēmējdarbības projektus.

Viktorīna "Tu esi Latvija"

Aizputes vidusskolā, turpinoties patriotiskajam mēnesim, nedēļas garumā no 21.-25. novembrim norisinājās izzinoša viktorīna par Latviju “Tu esi Latvija!”. Viktorīna notika skolēniem no 1.-12.klasei, sadalot klases grupās: 1.-2.klašu; 3.-4.klašu; 5.-6.klašu; 7.-9.klašu un 10.-12. klase. Komandā piedalījās 4 vai 5 skolēni no klases, bet pirms tam ar klasesbiedriem kopīgi tika gatavoti mājas darbi – dzejolis vai dziesma par Latviju. Visatraktīvākie, prezentējot mājas darbus, bija vidusskolēni, kuri sacerējuši pat savu dziesmu, un kāda klase arī iesaistījusi priekšnesumā savu klases audzinātāju. Katras viktorīnas laikā tika noskaidroti paši erudītākie un attapīgākie skolēni gan zināšanās par Latvijas ģeogrāfiskajām , gan vēstures lietām, gan arī uzzinājām pašus uzmanīgākos latviešu mūzikas klausītājus, puzles salicējus un kartes lasītājus. Pasākumu organizēja skolēnu līdzpārvalde "Nagla".

Rezultāti:

1.-2.klašu grupā

1.vieta – 2.a (17 p).;  2.v. – 2.b (14 p); 3.v.- 1.a  un 1.b (11p.) ; 4.v. – 1.c (10p) ; 5.v. – 2.c (9p.).

3.-4.klašu grupā:

1.vieta – 4.a (39 p).;  2.v. – 3.a (25 p); 3.v.- 4.b (12p.) ; 4.v. – 3.b (6p)

5.-6.klašu grupā:

1.vieta – 5.a (22 p).;  2.v. – 6.b (20,5 p); 3.v.- 5.b (20p.) ; 4.v. – 6.a (18p)

7.-9.klašu grupā

1.vieta – 8.a (15 p).;  2.v. – 8.b (12 p); 3.v.- 9.b (10p.) ; 4.v. – 7.a (7p) ; 5.v. – 9.a (6p.); 6.v. - 7.b (5p.)

10.-12.klašu grupā:

1.vieta – 11.b (31p).;  2.v. – 11.a (30 p); 3.v.- 10.a un 12.a (27p.)

 Uz tikšanos nākamgad!

 

I.Jonase

Atskats par projekta “Kontakts” aktivitāti

15. novembrī Aizputes vidusskolā notika projekta “Kontakts”; “Dienvidkurzemes novada pašvaldības izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstības stiprināšanai” aktivitāte  skolēnu līdzpārvaldes “Nagla” jauniešu saliedēšanai ar mentoriem Oskaru un Sendiju no Attīstības platformas You+

Savukārt, 16.novembrī - šī paša projekta ietvaros - saliedēšanās nodarbības tika vadītas 6.b un 7.b klašu skolēniem kopā ar mentoriem Annu Vītolu un Oskaru.

Projekts“Dienvidkurzemes novada pašvaldības izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstības stiprināšana” īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam ietvaros. 

   

Vecāku diena - 23.novembrī!

Aicinām uz vecāku dienu 23.novembrī no plkst.16:00!

16:00 - 18:30 individuālas tikšanās ar skolas direktori, mācību priekšmetu skolotājiem

18:30 bērnu ārsta Gundara Kukļa lekcija skolas aktu zālē

Aizvadīta Karjeras nedēļa 2022!

Šogad Karjeras nedēļas (17.- 21.oktobris) desmitgade atzīmēta ar vairāk nekā 3300 pasākumiem visā Latvijā, kuros kopumā piedalījušies vairāk nekā 110 000 skolēni.

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) sadarbībā ar Latvijas pilsētām un novadiem rīkotajā pasākumu ciklā ar saukli “Uzņēmējspējas – tavas superspējas!” skolēni izzināja, kas ir uzņēmējspējas, kādēļ tās ir svarīgas savas karjeras veidošanā un kā tās var attīstīt, savukārt vecāki un pedagogi guva vērtīgus padomus, kā palīdzēt bērniem atklāt savus talantus. Pasākuma rīkotāji norāda, ka šogad Karjeras nedēļas aktivitāšu mērķis bija sekmēt skolēnu, vecāku, pedagogu izpratni par uzņēmējspējām kā zināšanu, prasmju un rakstura īpašību kopumu, kas nepieciešams ikvienam veiksmīgas karjeras veidošanā.

Arī Aizputes vidusskolas skolēniem bija iespēja piedalīties Karjeras nedēļas pasākumos. 9. – 12. klašu jaunieši praktiskajā seminārā “Veiksmīgas karjeras ABC” uzzināja, kādi kritēriji nosaka veiksmi karjerā un biznesā, un pēc kādiem modeļiem veiksmīgu karjeru veido dažādu profesiju pārstāvji visā pasaulē. Skolēni tika iepazīstināti ar vienu no efektīvākajiem karjeras izveides modeļiem (The Mighty Three) un mācījās to praktiski izmantot savas karjeras veidošanā. Skolēni apguva, kā atpazīt “iluzoro karjeru”, “naudas karjeru”, “vecāku karjeru” un citus karjeras veidošanas zemūdens akmeņus. Nodarbības noslēgumā tās dalībnieki guva priekšstatu par to, kādi komponenti veido veiksmīgu karjeru, kādi ir karjeras veidošanas modeļi un kā sākt veidot savu karjeru jau šodien.

Ar klašu audzinātāju iniciatīvu skolēni devās gan uz pilsētas uzņēmumiem, gan dažādu profesiju pārstāvji tika aicināti uz skolu, lai pastāstītu, kādām superspējām ir jābūt konkrētjā profesijā. Klašu audzinātāji izmantoja VIAA sagatavotās tematiskās mācībstundas un palīgmateriālus, lai skolēniem atraktīvā veidā izskaidrotu uzņēmējspēju konceptu un nozīmību. Bet 7. un 11. klašu skolēni devās uz Ventspils Zinātnes centru VIZIUM, lai izzinātu, kādas superspējas ir nepieciešamas IT jomas profesijās.

Vidusskolēni noklausījās tiešsaistes diskusiju jauniešiem “Kādas superspējas veidos manu nākotni?”, kurā eksperti, darba devēji un jaunieši pārrunāja nākotnes profesijās pieprasītākās spējas, prasmes un kompetences, kā arī diskutēja par skolā un ārpus tās piedāvātajām iespējām  un to nozīmi jauniešu personības attīstīšanā. Savukārt vakara diskusijā vecākiem “Kā palīdzēt bērnam atklāt savas superspējas?” pedagogi karjeras konsultanti, dažādu jomu speciālisti kopā ar vecākiem pārrunāja, kā vecākiem aizņemtajā ikdienā saprast bērna intereses, talantus un spēcīgās puses, kā arī par pedagogu un vecāku sadarbību bērna spēju un prasmju atklāšanā un attīstīšanā.

Paldies visiem pedagogiem un vecākiem, kuri izmantoja karjeras nedēļas piedāvātās iespējas un aktualizēja tik svarīgos karjeras izglītības jautājumus skolēnu un savu bērnu izglītošanā.

Informāciju sagatavoja:
Aizputes vidusskolas pedagogs karjeras konsultants Monta Balode

» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20