Informācija 2023./2024.m.g. 1.klašu vecākiem!

 Aicinām pieteikt bērnus Aizputes vidusskolas 1.klasē no š. g. 1.marta, ierodoties skolas kancelejā darbdienās no plkst. 8.30 līdz 15.00.

Līdzi ņemt bērna dzimšanas apliecības oriģinālu.

Skolas administrācija

Valentīndienas noskaņās...

Februāra vidū skolā norisinājās dažādas aktivitātes Valentīndienas noskaņās! 

❤️Pirmsskolas grupiņas un no 1.-4.klasei veidoja radošās sirsniņas, durvju un sienu noformējumus! Paldies balsotājiem, kuri izdarīja izvēli un piedalījās arī vērtēšanā- visvairāk balsis bija 1.a klases, “Taurenīšu” un 1.b klases košajām sirsniņām, tāpēc šie skolēni tika pie saldumu balvas! 

<div class=

Skatuves runa 2023

16.02. mūsu skolā norisinājās “Skolas skatuves runas konkurss”. Žūrija klausījās un vēroja 40 dažādus priekšnesumus visās klašu grupās, lai izvērtētu, kurš izteiksmīgākais, pārliecinošākais un aizraujošākais. Uz Dienvidkurzemes skatuves runas konkursu “Zvirbulis 2023” Grobiņā tika izvirzīti: 

1.klašu grupā- Benjamīns Gūtmanis un Gabriels Paņēvics;
2.-3.klašu grupā - Adrija Jonkusa un Karīna Andriekus;
4.-6.klašu grupā- Daniels Pujāts un Sandris Salna;
7.-9.klašu grupā Kate Juzupe, Laura Ozola un Norlands Rudzītis, savukārt, vidusskolas grupā- Enija Tomsone.

Liels paldies visiem, kas piedalījās! Paldies skolotājiem par skolēnu sagatavošanu konkursam! Paldies žūrijai: Intai Rudzītei, Ievai Valdmanei, Līgai Jučerei un Gitai Tomasei!
Novēlam skolēniem veiksmi nākamajās konkursa kārtās!

Visi rezultāti izlasāmi tālāk...

100. diena skolā 1.klasēm!

15.02. pirmklasnieki svinēja 100.dienu skolā! 

Skolēni bija sagatavojuši gan dzejolīšus, gan dziesmu, gan stāstus par burtiņiem, ko uzmanīgi klausījās 12.klases skolēni un ciemiņi, kuri arī  vēlējās uzsākt skolas gaitas pie mūsu skolas pirmklasniekiem. Skolēni izstaigāja un izpildīja radošus un aktīvus darbiņus 8 stacijās, ko pirmklasniekiem bija sagatavojuši skolēnu līdzpārvaldes “Nagla” jaunieši! Pēc veiksmīgu darbiņu izpildes, “žūrija” piešķīra visām trim klasītēm sertifikātus, un atzina, ka teicami apguvuši vajadzīgo šajās 100.dienās 1.klasē!

   

...Vienīgi Nezinītis palika šo to nezinot… 

<div class=

Projekts "Kontakts"

Aizputes vidusskolas skolēnu līdzpārvaldes “Nagla” komanda no 20.02.- 23.02. piedalījās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras organizētajās  iniciatīvas izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” mācībās. 

Šajās trīs mācību dienās mūsu komanda: Līva Uzare, Jana Vasile un Kristers Balčus apguva projekta rakstīšanas prasmes, mācījās, kas ir līdzdalība un iekļaušana. Mēģināja ieraudzīt problēmu, kura varētu būt mūsu skolā, un saprast veidus, kā to risināt projekta ietvaros! 

  

Paldies šo mācību vadītājām Kristinai Castronovo un Ilzei Jēčei.

Paldies jauniešiem un skolotājiem no citām Kurzemes skolām, kuras piedalījās mācībās par pozitīvo un draudzīgo atmosfēru visu trīs dienu garumā! 

Lai mums izdodas īstenot plānotos projektus!

 

Paldies arī skolas vadībai par atbalstu un “Mētras māja” par naktsmītni, kā arī “Karaliskā zoss” darbiniekiem par ēdināšanu! 

Ilze Jonase
Aizputes vidusskolas direktores vietniece

Sveicam 2022./2023.m.g olimpiāžu uzvarētājus!

Angļu valodas olimpiāde
2.vieta – Madara Rēdere (11.b kl.), skolotāja Indra Zvirbule
3.vieta – Kārlis Bergs (11.a kl.), skolotāja Sandra Balode
Atzinība – Ance Saule (11.b kl.), skolotāja Indra Zvirbule
Atzinība – Luīze Johanna Huke (11.b kl.), skolotāja Indra Zvirbule

Bioloģijas olimpiāde
2.vieta – Laura Catlakša (11.a kl.), skolotāja Vika Vasiļevska
Atzinība – Evelīna Makarova (9.b kl.), skolotāja Vika Vasiļevska

Vēstures olimpiāde
Atzinība – Luīze Hulzinga (9.b kl.), skolotāja Ilze Alsiņa
Atzinība - Līva Uzare (9.b kl.), skolotāja Ilze Alsiņa

Matemātikas olimpiāde
Atzinība – Marats Nadjaks (10.a kl.), skolotāja Daiga Tīmane

Vācu valodas olimpiāde
3.vieta – Aleksandrs Renē Semmers (9.a kl.), skolotāja Gunta Vīdnere

Aizputes vidusskolas administrācija

Projekta "Kontakts" pārskats

Aizputes vidusskolā no 2022.gada septembra līdz 2023.gada janvārim norisinājās projekts “Dienvidkurzemes novada pašvaldības izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstības stiprināšana”, Līguma NR. VP2022/3-29 ar ieplānotajām projekta aktivitātēm:

* Līdzpārvaldes “Nagla” dalībnieku tikšanās līdzpārvaldes telpās, iekļaujot darbu grupās, debates un sapulces par turpmāko darbu un komunikācijas uzlabošanu. 

 

*Līdzpārvaldes dalībnieku pieredzes apmaiņas brauciens uz Valmieras 5.vidusskolu, lai iegūtu pieredzi, sadraudzētos un iegūtu plašāku redzesloku saistībā ar līdzpārvaldes ikdienas darbu.

* Līdzpārvaldes dalībnieku tikšanās ar mentoriem no Attīstības platforma You+

* Organizēt orientēšanos Aizputes vidusskolas skolēniem, sniedzot iespēju izzināt Aizputes pilsētas apkārtni.

* Izgatavot krēslus skolas vides labiekārtošanai.

Līdzpārvaldes saliedēšanās un projekta izskatīšanas pasākumi norisinājās gan līdzpārvaldes telpā ar debatēm un grupu darbu, gan skolas telpās. Jaunieši iemācījās savstarpēji komunicēt, plānot laiku un sadalīt pienākumus veicamajiem darbiem.

Jaunieši pieredzes apmaiņas braucienā uz Valmieras 5. vidusskolu iepazinās ar skolēniem, sadraudzējās un izveidoja draudzību arī sociālajos tīklos, sekojot viens otra profiliem un daloties pieredzētajā. Tāpat viņi redzēja skolas līdzpārvaldes darbošanās sistēmu, skolas telpas un nozīmīgās vietas gan skolā, gan pilsētā, kā arī jaunieši tika iedvesmoti jaunām idejām pašu turpmākajam darbam skolas līdzpārvaldē.

Novembrī notika tikšanās ar mentoriem Sendiju, Annu Vītolu un Oskaru, kas palīdzēja skolēniem iepazīt vienam otru, saskatīt kāda skolēna līdera spējas, vai gluži pretēji - nespēju sniegt informāciju citiem, vai grūtības sadarboties. Nodarbības aktualizēja komandas plusus un mīnusus, veicināja un mācīja sadarbību, kā arī lika ieklausīties vienam otrā, kas ir arī viena no mūsu skolas izvirzītajām vērtībām. Mentori novadīja nodarbības ne tikai līdzpārvaldes jauniešiem, bet arī 6.b un 7.b klases skolēniem. Klašu kolektīvos izkristalizējās katra individualitāte. Skolēni mācījās ieklausīties viens otrā un pieņemt arī citādu viedokli. Aktivitātes un dotie uzdevumi mācīja būt saliedētākiem un savstarpēji sadarboties.

Decembra sākumā tika izplānota arī orientēšanās Aizputē. Līdzpārvaldes jaunieši dalījās savās zināšanās un iemācījās izveidot orientēšanās spēli ar QR kodiem. Skolēni sadarbojās, izstrādāja maršrutu, pētīja apkārtni un pielāgoja 2 veida orientēšanās maršrutus: 1.-4.klasei un 5.-12.klasei. Diemžēl laika apstākļu dēļ šo aktivitāti izmantoja tikai dažas klases, bet kāda no klasēm to izpildīja vēl janvārī.

Decembrī vizuālās mākslas un dizaina stundās 11.a klases meitenes un skolotāja I.Spīre iesāka plānot, kā krēsli tiks izgatavoti, kur tos novietos. Skolnieces  spēja izdomāt praktisku pielietojumu un savstarpēji sadarbojās. Uz paletēm izveidoja mīkstinājumus sēdēšanai, kurus apšūs ar audumu. Darbi turpinājās janvārī, kad tie tiks pabeigti, tad tiks izmantoti gan atpūtai, gan āra stundu nodarbībām, jo būs mobilizējami.

Par projekta finansējumu līdzpārvaldes aktīvākie skolēni (komisiju vadītāji un prezidents) tika arī pie praktiskiem T-krekliem, ko varēs izmantot skolas pasēkumos, lai popularizētu līdzpārvaldeas darbu skolā.

Domāju, ka šāda veida projekti palīdz skolēniem aktualizēt sev un citiem skolas skolēniem aktuālās problēmas vai tēmas skolā. Palīdz līdzdarboties, būt atbildīgākiem par skolas ikdienu, kārtību un procesiem, kurus paši jaunieši ir spējīgi arī mainīt skolas sistēmā un ikdienas dzīvē. Māca būt atbildīgiem, nodot informāciju skolēns - skolēnam, attīsta gan savstarpējās sadarbošanās prasmes, gan ar skolas administrāciju un citām institūcijām. Turpmāk skolēni šīs, projekta rakstīšanas procesā iegūtās zināšanas un iemaņas - plānojot un realizējot visas aktivitātes, spēs izmantot savā mācību darbā vidusskolā un turpmākajā dzīvē.

 

Projekts“Dienvidkurzemes novada pašvaldības izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstības stiprināšana” īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam ietvaros.

 

Projekta “Kontakts” realizētāja Aizputes vidusskolā  - Ilze Jonase

Izlietoto bateriju vākšanas konkurss “TĪRAI LATVIJAI!”

Skola ir pieteikusies "Zaļās jostas"" izlietoto bateriju vākšanas konkursā “TĪRAI LATVIJAI!” ! 

Līdz 15.martam varam nest izlietotās baterijas un akumulatorus uz skolu. Konkursa ietvaros drīkst vākt un pārstrādei nodot tikai izlietotas baterijas un akumulatorus, kas vairs nav derīgi lietošanā.

Lūgums visiem iesaistīties, lai saudzējam mūsu Latvijas dabu!

Karjeras pasākumi 2.februārī

Karjeras pasākumi 2.februārī

Karjeras atbalsta pasākums 10.-12.klašu skolēniem 

 "Veru durvis uz augstskolu" 

9:00 – LU un RTU tiešsaistes  

11:35 – LLU un RSU Liepājas filiāles tiešsaistes 

12:35 – aktu zālē tikšanās ar Aizputes vidusskolas absolventiem/studentiem un SIA EWod pārstāvjiem 

(M.Balode) 

Atskats par programmu "Skolas soma" 1.semestrī

Novērtējam, ka arī 2022./2023. mācību gadā mūsu skolā turpinās programma ,,Latvijas skolas soma”. Nodarbību un koncertlekciju piedāvājums ir plašs, tāpēc varbūt grūtāk izvēlēties, tomēr 1. Pusgadā izvēle un piedāvājums izdevās teicams:

5.- 12.klases paguva noklausīties Sia skolēniem.lv piedāvātās koncertlekcijas "Ceļš uz lielo Skatuvi" 5.septembrī  klātienē unCeļojums Gadalaikos” decembra otrajā pusē digitāli. Tāpat 1.-4.klases noklausījās ļoti saistošu, muzikālu un izzinošu koncertlekciju “Es mīlu Tevi, Latvija” 11.oktobrī un digitālo “Ziemassvētku pasaku” decembra otrajā pusē no Sia MA Events kopā ar Miku un Artu Abaroniņiem.

14.novembrī 6.,7.klases vēroja SIA "P.N.R" sagatavoto virtuālo nodarbību “Mūzika un māksla” . Savukārt 9. un 11.klases skatījās izzinošas digitālās filmas par Klāvu Elsbergu un Eduardu Veidenbaumu, ko piedāvā SIA Liepaja Music.

Tuvu 1.pusgada noslēgumam dažas 1.,2.,3. klases apmeklēja mūsu Aizputes novadpētniecības muzeju, un gatavoja gan ūdenskliņģerus, gan rotas muzejpedagoģiskajās nodarbībās "No vecmāmiņas recepšu klades: senie ēšanas paradumi un ēdienu sagatavošanas veidi" un "Zīmes un simboli līgavas pūra lādē".

Tā visa pusgada garumā ikvienam no mūsu skolas 454 skolēniem bija iespēja ieskatīties, ieklausīties un piedalīties programmas “Latvijas skolas soma” piedāvātajās izglītojošajās norisēs.

Turpinājums sekos...

Ilze Jonase
programmas “Latvijas skolas soma” koordinatore Aizputes vidusskolā

    

» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17