Informācija par izlaidumiem

Skolas priekšā pulcēsies tikai skolēni ar ģimenēm, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus!

9.klasēm 

12.klasei 

Vidējās izglītības noslēgumu eksāmenu grafiks

Aizputes vidusskolā eksāmeni notiks pēc sekojoša grafika:

Uz eksāmenu jāierodas pusstundu pirms tā sākuma. Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments.

Pieteikšanās 2020./2021.m.g pirmsskolai un 1.klasei

Sakarā ar atvieglojumu pieņemšanu valstī, aicinām klātienē apstiprināt elektroniskos pieteikumus vai iesniegt jaunu pieteikumu pirmsskolas izglītības programmai vai 1.klasei.

Papildus jāiesniedz bērna dzimšanas apliecības kopija.

Gaidām skolas kancelejā katru darba dienu no pl.9:00-14:00.

Pieteikšanās 2020./2021.mācību gada 1.klasei un pirmsskolai

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli, Aizputes vidusskola piedāvā attālināti pieteikt savus bērnus nākošā mācību gada 1. klasei un pirmsskolas izglītības programmai. Tas nepieciešams, lai plānotu skolas turpmāko darbu.

Kad beigsies ārkārtas situācija valstī, lūgsim iesniegumus apstiprināt klātienē, pievienojot bērna dzimšanas apliecības kopiju.

Iesniegums uz 1.klasi

Iesniegums uz pirmsskolu

Izmaiņas valsts pārbaudes darbu norisē 2019./2020.m.g.

9. klases skolēniem valsts pārbaudes darbi tiek atcelti!

Valsts pārbaudes darbi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi (12. klasēm) notiks šādā kārtībā

 

Individuālās karjeras konsultācijas

 Individuālās karjeras konsultācijas Aizputes vidusskolas 9. un 12. klašu skolēniem:

* kuriem nepieciešama informācija par tālākizglītības un darba iespējām,

* iegūt labāku skaidrību par rīcības plānu, kur mācīties tālāk,

* nepieciešams atbalsts karjeras lēmuma pieņemšanā.

Individuālās karjeras konsultācijas attālināti sniedz Aizputes novada pedagogi karjeras konsultanti Vineta Bardanovska un Monta Balode.

Sev aktuālos jautājums lūdzu uzdot e-klases pastā!

Skolēnu ēdināšana Aizputes novadā no 14.aprīļa

Sakarā ar ārkārtas situāciju valstī Aizputes novada dome, sadarbībā ar skolām, apzina tās ģimenes, kurām nepieciešams atbalsts bērnu ēdināšanā.

Pašlaik plānots, ka ēdināšana varētu sākties 14.aprīlī.

Aizputes vidusskolas 1.-9.klašu skolēnu vecākiem vai atbildīgām personām e-klases pastā ir nosūtīta saite uz aptaujas anketu. Lūgums to aizpildīt līdz 06.aprīlim.

Stundu saraksts no 30.marta

Aizputes vidusskola cenšas uzlabot attālinātās mācīšanās procesu, tāpēc no 30.marta ir mainīts stundu saraksts. Ar to iepazīties iespējams tikai e-klases dienasgrāmatā!

Attālinātais mācību process Aizputes vidusskolā

No 23.03.2020. mainīts pamata stundu saraksts.

Informācija par skolotāju konsultācijām tiks ievietota mājas lapā.

Instrukcija skolēniem un vecākiem ir aizsūtīta e-klases pastā 19.03.2020.  

Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu

Ministru kabineta rīkojums 2020.gada 12.martā:

1. Izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā.

4. Ārkārtējās situācijas laikā: 

4.3. pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs, nodrošinot no 2020. gada 13. marta mācības attālināti. Pārtraukt valsts centralizēto pārbaudījumu darbu norisi, nodrošinot svešvalodu eksāmenu norisi laikposmā no 2020. gada 12. maija līdz 15. maijam;

4.4. pārtraukt visu kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību procesu (treniņu, sacensību un mēģinājumu norisi)

Sekojiet līdzi informācijai par mācību procesa nodrošināšanu attālināti!

Skolas administrācija

» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17