31.janvārī Karjeras attīstības atbalsta pasākums

Karjeras attīstības atbalsta pasākums 10.-12. klašu skolēniem

“IEKLAUSIES, UZZINI, PIEŅEM LĒMUMU!”

31. janvārī plkst.13:00

Aizputes vidusskolas aktu zālē

Pasākuma laikā vidusskolēniem būs iespēja

1)   piedalīties karjeras portāla prakse.lv seminārā;

2)   uzzināt par Vītola fonda aktualitātēm;

3) tikties un diskutēt ar studentiem, mūsu skolas absolventiem, kuri dalīsies savā pozitīvajā un negatīvajā pieredzē, izvēloties augstskolu, kā arī pastāstīs par studiju procesu.

Atklātais matemātikas un fizikas konkurss

22. janvārī Aizputes vidusskolā uz atklāto matemātikas un fizikas konkursu pulcējās 8. un 9.klašu skolēni no Aizputes vidusskolas, Aizputes pagasta, Kalvenes, Kazdangas, Durbes, Nīcas, Pāvilostas, Krotes un Grobiņas.

Lai konkurss noritētu pozitīvā gaisotnē, skolēnus sadarboties rosināja skolas karjeras konsultante Monta Balode. Konkursā skolēni sacentās teorētiskajās zināšanās matemātikā un fizikā, pētnieciskās prasmes, parādot veidojot papīra kāpnes ar lielāko tilpumu, eksperimentālās prasmes – rādot eksperimentu un analizējot eksperimentos redzēto.

Konkursa noslēgumā skolēni varēja vērot un piedalīties FIZMIX eksperimentos.

Prieks dāvināt!

 2019.gada nogalē Aizputes vidusskolas skolēni ar klašu audzinātājiem sarūpēja dāvanas Ziemassvētkos, lai iepriecinātu daļu no pilsētas iedzīvotājiem, kuriem varbūt svētki nebūs plašā ģimenes lokā, pie bagātīgi klātiem galdiem un daudz dāvanām zem eglītes. Skolēni un skolotāji ziedoja gan saldumus, gan medu, gan adījumus, gan rotaļlietas, gan arī saimniecības preces un citas noderīgas lietas.

 

Skolas līdzpārvaldes „Nagla” jaunieši un skolēni paviesojās Aizputes Veselības un sociālās aprūpes centrā, kur nodeva Ziemassvētku dāvanas un priecēja ļaudis ar Ziemassvētku dziesmām. Vēl viesojāmies pie Biedrības „Aizputes Samarietis” jauniešiem ar īpašām vajadzībām, bērniem un ļaudīm, kuri tur nāk uz „Zupas virtuvi”;  kā arī nodevām paciņas vientuļajiem, pensionētajiem skolotājiem un „Sociālajam dienestam”, lai iepriecina, kādu ar gardumu vai rotaļlietu, kuram tas šajos Ziemassvētkos īpaši nepieciešams.

   

 Paldies visiem, kuri iesaistījās un ziedoja.  Patiess prieks, ka varējām kādu no sirds iepriecināt!

Lai Jaunais gads ir veselības, iedvesmas un darbīguma piepildīts! Lai sirds siltuma un prieka dzirksts pietiek arī nākamajam gadam!

 

Aizputes vidusskolas direktores vietniece ārpusstundu darbā

Ilze Jonase

Tehniskās jaunrades diena ar Aspired

Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/I/001 ietvaros Aizputes vidusskolā 17. decembrī notika pasākums "Tehniskās jaunrades diena ar Aspired”. 

SIA Aspired piedāvā vairāk nekā 20 dažādas tehniski radošās darbnīcas, aptverot dažādus STEM (zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātnes, matemātikas) mācību priekšmetus. Radošajās darbnīcās tiek veicināta skolēnu aktīva un uz izziņu vērsta mācīšanās, kas dod iespēju vieglāk izprast sarežģītos dabas likumus, attīsta radošumu, prasmi strādāt komandā.

 

Matemātikas konkurss 5.-7.klasēm noslēdzies!

Adventes matemātikas konkurss noslēdzies!

Paldies dalībniekiem par atjautīgajām atbildēm!

 

Ziemassvētku pasākumi skolā

17.12.

skolā būs SIA "Aspired" tehniski radošās darbnīcas no Venstpils. Nodarbības notiks 1. - 9.klasei.

18.12.

plkst.10.00 - 13.00

1.-4.klasēm skolas Ziemassvētku pasākums "Lidojums uz Ziemeļpolu".

 plkst.17.30

5.- 8.klasēm skolas Ziemassvētku pasākums Lidojums uz Ziemeļpolu".

19.12.

plkst. 18.30

9.-12.klasēm skolas Ziemassvētku pasākums.

Matemātikas konkurss 5.-7.klasēm

Mācību vizīte uz Brocēnu cementa rūpnīcu

19.novembrī Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, Nr. 8.3.2.2/16/I/001, ietvaros Aizputes vidusskolas 8., 9.klašu 25 skolēni bija mācību vizītē uz Brocēnu cementa rūpnīcu.

Izglītojamie iepazinās ar cementa ražošanas tehnoloģisko procesu ,,Schwenk Latvia” Brocēnu cementa rūpnīcā. Vides speciālists skolēniem izskaidroja, kā cementa ražošanas procesā tiek domāts par apkārtējās vides kvalitātes saglabāšanu. Skolēniem bija interesanti uzzināt, kā rūpnīcā  tiek lietderīgi izmantoti dažādi sadzīves atkritumi.

15.novembris - Eiropas medus diena

pl.9:10 

1.-.3.klasei konferenču zālē tikšanās ar biškopi Lindu Djundia Zozuļu

pl.11:25

4.-9.klasēm un vidusskolēniem aktu zālē tikšanās ar biškopi Imantu Ozolu

 

Notiks informatīva nodarbība un medus degustācija!

Viktorīna "Es esmu Latvija" - 14.novembrī

1.-2.klasēm plkst.12.00 un 3.-4.klasēm pl.12.50 - konferenču zālē;

5.-6.klasēm plkst.12.00;  7.-8.klasēm  6.stundas laikā; 9.-12.klasēm pl.13.45 -  aktu zālē!

No klases komandā piedalās skolēni; 9.-12.klasi 5 skolēni!

(pārējie klasesbiedri veidos plakātu - apsveikumu Latvijai ar latvju zīmēm) 

» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16