Vecāku diena - 23.novembrī!

Aicinām uz vecāku dienu 23.novembrī no plkst.16:00!

16:00 - 18:30 individuālas tikšanās ar skolas direktori, mācību priekšmetu skolotājiem

18:30 bērnu ārsta Gundara Kukļa lekcija skolas aktu zālē

Aizvadīta Karjeras nedēļa 2022!

Šogad Karjeras nedēļas (17.- 21.oktobris) desmitgade atzīmēta ar vairāk nekā 3300 pasākumiem visā Latvijā, kuros kopumā piedalījušies vairāk nekā 110 000 skolēni.

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) sadarbībā ar Latvijas pilsētām un novadiem rīkotajā pasākumu ciklā ar saukli “Uzņēmējspējas – tavas superspējas!” skolēni izzināja, kas ir uzņēmējspējas, kādēļ tās ir svarīgas savas karjeras veidošanā un kā tās var attīstīt, savukārt vecāki un pedagogi guva vērtīgus padomus, kā palīdzēt bērniem atklāt savus talantus. Pasākuma rīkotāji norāda, ka šogad Karjeras nedēļas aktivitāšu mērķis bija sekmēt skolēnu, vecāku, pedagogu izpratni par uzņēmējspējām kā zināšanu, prasmju un rakstura īpašību kopumu, kas nepieciešams ikvienam veiksmīgas karjeras veidošanā.

Arī Aizputes vidusskolas skolēniem bija iespēja piedalīties Karjeras nedēļas pasākumos. 9. – 12. klašu jaunieši praktiskajā seminārā “Veiksmīgas karjeras ABC” uzzināja, kādi kritēriji nosaka veiksmi karjerā un biznesā, un pēc kādiem modeļiem veiksmīgu karjeru veido dažādu profesiju pārstāvji visā pasaulē. Skolēni tika iepazīstināti ar vienu no efektīvākajiem karjeras izveides modeļiem (The Mighty Three) un mācījās to praktiski izmantot savas karjeras veidošanā. Skolēni apguva, kā atpazīt “iluzoro karjeru”, “naudas karjeru”, “vecāku karjeru” un citus karjeras veidošanas zemūdens akmeņus. Nodarbības noslēgumā tās dalībnieki guva priekšstatu par to, kādi komponenti veido veiksmīgu karjeru, kādi ir karjeras veidošanas modeļi un kā sākt veidot savu karjeru jau šodien.

Ar klašu audzinātāju iniciatīvu skolēni devās gan uz pilsētas uzņēmumiem, gan dažādu profesiju pārstāvji tika aicināti uz skolu, lai pastāstītu, kādām superspējām ir jābūt konkrētjā profesijā. Klašu audzinātāji izmantoja VIAA sagatavotās tematiskās mācībstundas un palīgmateriālus, lai skolēniem atraktīvā veidā izskaidrotu uzņēmējspēju konceptu un nozīmību. Bet 7. un 11. klašu skolēni devās uz Ventspils Zinātnes centru VIZIUM, lai izzinātu, kādas superspējas ir nepieciešamas IT jomas profesijās.

Vidusskolēni noklausījās tiešsaistes diskusiju jauniešiem “Kādas superspējas veidos manu nākotni?”, kurā eksperti, darba devēji un jaunieši pārrunāja nākotnes profesijās pieprasītākās spējas, prasmes un kompetences, kā arī diskutēja par skolā un ārpus tās piedāvātajām iespējām  un to nozīmi jauniešu personības attīstīšanā. Savukārt vakara diskusijā vecākiem “Kā palīdzēt bērnam atklāt savas superspējas?” pedagogi karjeras konsultanti, dažādu jomu speciālisti kopā ar vecākiem pārrunāja, kā vecākiem aizņemtajā ikdienā saprast bērna intereses, talantus un spēcīgās puses, kā arī par pedagogu un vecāku sadarbību bērna spēju un prasmju atklāšanā un attīstīšanā.

Paldies visiem pedagogiem un vecākiem, kuri izmantoja karjeras nedēļas piedāvātās iespējas un aktualizēja tik svarīgos karjeras izglītības jautājumus skolēnu un savu bērnu izglītošanā.

Informāciju sagatavoja:
Aizputes vidusskolas pedagogs karjeras konsultants Monta Balode

Līdzpārvaldes pieredzes apmaiņa Valmieras 5. vidusskolā

13.un 14.oktobrī 14 Aizputes vidusskolas līdzpārvaldes “Nagla” jaunieši un skolotāja Ilze Jonase, projekta Kontakts ietvaros, devās pieredzes apmaiņas un sadraudzības braucienā uz Valmieras 5.vidusskolu, kura atrodas skaistā vietā pie ezeriņa, pašā Valmieras centrā.

Valmieras 5.vsk. līdzpārvaldes skolēni un skolotāja Daila Ranše mūs laipni sagaidīja un, pēc iepazīšanās brīža, parādīja mums savu skaisto pilsētu no sava skatu punkta. Vakarpusē izspēlējām “Ledus laušanas spēles” un viktorīnu spēli “Paņem 100 konfektes, ja vari…” Tad sekoja karaoke un dejas ritmi, bet pirms tam vēl valmierieši pagatavoja mums gardas vakariņas -  makaronus Boloņas mērcē.

No rīta izstaigājām un apskatījām skolas telpas un klases. Tā kā skolā viens no mācību virzieniem ir policijas un valsts aizsardzības mācības, tad skolā ir izveidota arī atbilstoša klase un vieta ceļu satiksmes un  drošības apguvei, kā arī situāciju simulācijai.

Mājupceļā iebraucām arī Siguldā un apskatījām turienes skaisto rudens ainavu,  izbraucām rodeļu trasē un vērojām Siguldu no panorāmas rata skata punkta.

Sadraudzības brauciens ir sevi attaisnojis, tāpēc, ka  skolēniem tas ļoti patika, jo bija iespēja satikties ar saviem vienaudžiem, nodibināt jaunus kontaktus, dalīties pieredzē, sadraudzēties un gūt jaunu pieredzi.

    

Karjeras nedēļā - diskusijas vecākiem un jauniešiem

Karjeras nedēļa

Ikgadējā Karjeras nedēļā aicinās jauniešus atklāt savas uzņēmējspējas

 

No 17. līdz 21. oktobrim visā Latvijā notiks Karjeras nedēļa, kuru organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar reģionālajiem partneriem. Šogad Karjeras nedēļa atzīmē savu desmitgadi un ar saukli “Uzņēmējspējas – tavas superspējas!” aicinās ikvienu, īpaši skolēnus, izzināt un attīstīt savas uzņēmējspējas.

VIAA direktore Dita Traidās: “Profesijas mūsdienās kļūst arvien daudzpusīgākas un būtisku vietu ieņem universālas prasmes, ko pieprasa un novērtē ikviens darba devējs. Tādēļ šogad, Karjeras nedēļas desmitgadē, aicināsim iepazīt uzņēmējspējas — tādu zināšanu, prasmju un rakstura īpašību kopumu, ko bieži maldīgi sasaistām tikai ar uzņēmējiem un uzņēmējdarbību. Šīs spējas noder teju ikvienā profesijā, projektā un ikdienas situācijā, tāpēc ir svarīgi, lai bērni un jaunieši apzinās gan viņiem jau piemītošās, gan vēl attīstāmās uzņēmējspējas.”

Lai veicinātu skolēnu, pedagogu, vecāku un ikviena izpratni par uzņēmējspējām – jauniešu superspējām, šajā Karjeras nedēļā notiks vairāki VIAA organizētie pasākumi, kurus varēs vērot arī tiešsaistē. 20. oktobrī plkst.13.00 tiešsaistes diskusijā jauniešiem “Kādas superspējas veidos manu nākotni?” eksperti, darba devēji un jaunieši pārrunās nākotnes profesijās pieprasītākās spējas, prasmes un kompetences, kā arī diskutēs par skolā un ārpus tās piedāvātajām iespējām  un to nozīmi jauniešu personības attīstīšanā. Savukārt plkst.19.00 diskusijā “Kā palīdzēt bērnam atklāt savas superspējas?” pedagogi karjeras konsultanti, dažādu jomu speciālisti kopā ar vecākiem pārrunās, kā vecākiem aizņemtajā ikdienā saprast bērna intereses, talantus un spēcīgās puses. Diskutēs arī par pedagogu un vecāku sadarbību bērna spēju un prasmju atklāšanā un attīstīšanā.

Visu Karjeras nedēļu skolotāji tiks aicināti klašu vai skolēnu interesentu grupām rīkot tuvumā esošo uzņēmumu apmeklējumu, iepazīt profesionāļu spilgtākās uzņēmējspējas un piedalīties sociālo tīklu konkursos. Ierosinātās aktivitātes padarīs viesošanos uzņēmumos vēl aizraujošāku un jauniešiem saistošā veidā būs iespējams ne vien iegūt jaunas zināšanas, bet arī sacensties par noderīgām balvām.

 

Karjeras nedēļa ar saukli “Uzņēmējspējas – tavas superspējas!” arī šogad norisināsies Latvijas pilsētu un novadu vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, piedāvājot dažādus izzinošus pasākumus - diskusijas, radošās darbnīcas, tikšanās ar uzņēmumu un augstskolu pārstāvjiem, skolu absolventiem un skolēnu vecākiem. Izglītības iestādēs notiks tematiskās mācībstundas, izmantojot katrai vecumgrupai pielāgotus, īpaši Karjeras nedēļai radītus materiālus. Aicinām sekot līdzi  Karjeras nedēļas aktualitātēm un programmai VIAA mājaslapā, kā arī VIAA un TavaiKarjerai Facebook un Twitter kontos.

Par Karjeras nedēļu

Karjeras nedēļa ir pasākumu cikls, ko VIAA organizē sadarbībā ar Latvijas pilsētām un novadiem. Tajā jauniešiem ir iespēja iepazīt arvien jaunas, ar karjeras izglītību saistītas tēmas - darba tirgus tendences, nākotnē pieprasītākās profesijas, skolā iegūto zināšanu un prasmju pielietojums izvēlētajā nozarē.  Karjeras nedēļa ir viena no VIAA īstenotā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktivitātēm ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējumu.

Informāciju apkopoja PKK Monta Balode

16.septembrī fukši

5.klašu un 10. klases iesvētības skolā. 

Pl.18.00 – 20.00 5.-8.klašu diskotēka 

20.00- 22.00 9.-12.klašu diskotēka. 

Līdzpārvaldes tikšanās

5.septembrī 4.-12.klašu skolēniem pl.11:30 - koncerts pie skolas

Zinību diena - 1.septembris

Zinību diena Aizputes vidusskolā
2022.gada 1.septembrī plkst. 10:00 skolas priekšā!

Pēc tam klases stundas savos kabinetos.

Vasaras brīvlaika nedēļa "I.am.I - eju tālāk"

Vasaras brīvlaika nedēļa Aizputes vidusskolā ar izglītojošs projektu jauniešiem "I.am.I - eju tālāk"

Vasaras brīvlaika nedēļa no 8.augusta Aizputes vidusskolā iesākās ar iztēli, dzīves redzējuma un sevis apzināšanos rosinošu projektu “I.am.I - eju tālāk”, kuru īstenoja biedrība “IN-LAAT” piedaloties atklātā projektu konkursā “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”, kuru finansē Eiropas Sociālais fonds. Šī projekta mērķis ir jauniešu iekšējā potenciāla un resursu atvēršana. Mērķa sasniegšanā tika izmantotas neformālās mācību metodes, caur kuru daudzveidību un dažādo pieeju tika rasti risinājumi tādām grūtībām kā emociju atpazīšana un vadīšana, motivācijas aktualizēšana, dzīves redzējuma paplašināšana, mentālās veselības stirpināšana ar kurām ikdienā sastopas jaunieši, lai   novērstu priekšlaicīgus mācību pārtraukšanas riskus.

Projekta īstenošanā piedalījās psiholoģijas, sporta un veselīga dzīvesveida, pedagoģijas un etiķetes jomas profesionāļi. Katru dienu īpašs uzsvars tika likts uz skolēnu personības izaugsmi, motivāciju, savu spēju attīstīšanu, pārliecību par saviem talantiem.

Jaunieši, sniedzot atgriezenisko saiti, atzina, ka tēmu apgūšana ar dažādu praktisku aktivitāšu palīdzību ir bijusi interesanta un vieglāk apgūstama, skolēni aktīvi iesaistījās gan ķermeņa valodas izzināšanā, gan nākotnes profesijas izvēlē. Īpaša pateicība labo darbu dienā jauniešu aktivitātei, palīdzot Kazdangas pils muižas muzejam uzdevums pārnest no blakus pils ēkas uz galveno ēku dažādas mēbeles un grāmatas, kuras tiks atjaunotas un iekļautas muzeju ekspozīcijā. Pēc padarītā darba jaunieši prom devās pacilāti un apmierināti par paveikto un redzēto.  Cits pat nemanīja ka paskrēja laiks un bija jādodas mājās. Šajā dienā tika īpaši sekmēta līdzatbildības sajūtu attīstīšana kā cita veida brīvā laika nodarbes jeb ladarība kā jauniešu brīvprātīgs darbs iepriekš izvēlētā vietā, kurā kāds šāda veida labdarības darbos piedalījās pirmo reizi, arī daudzi nebija bijuši pils muižas muzejā, tikai pils parkā, arī kopā darot darbus pat interesanti bija.

Izsakām lielu pateicību skolai, īpaši skolotājai Baibai Boļšakova par atbalstu, aktīvu iesaistīšanos un vietējo nodarbību (labo darbu dienas un izzinošo aktivitāšu) plānošanu. Tāpat paldies skolēniem, kuri neskatoties uz vasaras brīvlaiku, spēja saorganizēties un aktīvi iesaistīties dažādās aktivitātēs, attīstīt savas prasmes un iegūt jaunas zināšanas.

Vairāk informācijas par projekta īstenošanas gaitu sociālā tīkla Faceebook lapā IAMI projekts un Instagram lapā IAMI_projekts.

Nodarbības atbalsta Eiropas Savienības finansēts projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanai” (PuMPuRS).

Informāciju sagatavoja biedrība " IN-LAAT".

     

» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20