28.aprīlis - Atvērto durvju diena Aizputes vidusskolā

 

Piesakies Ēnu dienas 2022 vakancēm līdz 1.aprīlim!

Ir atvērta skolēnu pieteikšanās ikgadējai Junior Achievement Latvia (JA Latvia) karjeras izglītības programmai Ēnu diena. Šogad tā norisināsies 6.aprīlī. Reaģējot uz ārstu un citu medicīnas ekspertu publiski pausto informāciju par katastrofālu veselības aprūpē strādājošo trūkumu Latvijā, izvēlēta šī gada Ēnu dienas tēma – profesijas medicīnā.

“Pandēmija ir mums visiem atgādinājusi, cik svarīgas un nepieciešamas ir veselības aprūpē strādājošo profesijas. Gan Rīgā, gan reģionos mums ir modernas slimnīcas, aprīkotas ar jaunākajām tehnoloģijām, ir svarīgi, lai šajās slimnīcās ir kas strādā un mediķi neizdeg. Tādēļ šajā Ēnu dienā vēlamies atklāt medicīnas profesiju daudzveidību un perspektīvu, radīt skolēnos interesi par darbu šajā nozarē,“ saka izglītības organizācijas Junior Achievement Latvia vadītājs Jānis Krievāns.

Šogad ēnošana varēs norisināties klātienē vai tiešsaistē, atkarībā no Ēnu devēja iespējām un ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus.

“Ēnu diena ir skolēnu pieprasītākā Junior Achievement programma un katru gadu ēnot vēlas doties vairāki tūkstoši skolēnu visā Latvijā. Ēnošana klātienē vai tiešsaistē, to šogad noteiks ēnu devēji, izvērtējot savas iespējas nodrošināt drošu vidi un epidemioloģisko prasību ievērošanu,“ turpina Jānis Krievāns.

 

Iepriekšējā Ēnu dienā 2020. gadā piedalījās 1695 ēnu devēji, kuri piedāvāja kopumā 10 450 vakances. Uz piedāvātajām vakancēm pretendēja 43 000 reģistrētu ēnotāju. Lielākā interese 2020.gadā bija ēnot medicīnas nozarē strādājošos. Bet pieprasītākās profesijas, ņemot vērā kopējo pieteikumu skaitu, skolēnu vidū bija programmētājs (441 pieteikumi), gaisa kuģa kapteinis, pilots (331), fizioterapeits (243), gaisa kuģa stjuarts (226), ugunsdzēsējs glābējs (220), arhitekts (193), televīzijas un radio raidījumu vadītājs (176), feldšeris (173), ārsts (160) un ķirurgs (156).

Sīkāka informācija par pieteikšanās norisi šeit: https://enudiena.lv/enu-diena/

Informāciju sagatavoja karjeras konsultante Monta Balode

Informācija 2022./ 2023.m.g. pirmklasnieku vecākiem

Aicinām pieteikt bērnus Aizputes vidusskolas 1.klasē no š. g. 1.marta, aizpildot iesniegumu elektroniski 

Būsim pateicīgi, ja bērnus pieteiksiet līdz 1.aprīlim.

Skolas administrācija

Daļēji attālinātais mācību process no 22.februāra - 4.martam

Sakarā ar skolēnu un darbinieku augsto saslimstību,
no 22.februāra - 4.martam mācības notiek attālināti!

Mācības klātienē turpina:
* PII grupa "Pūcītes"
* 1.b klase
* 2.a klase
* 3.a un 3.b klases
* 6.b klase
* 9.b klase
* 11. un 12.klases

Valentīndienas aktivitātes

* Iesāc dienu, uzrakstot laba vēlējumus uz lielās sirds pie spoguļiem 1.stāvā, lapiņas un flomasterus atradīsi tur.

* Piedalies ar klasi ēst gatavošanas konkursā 7.-9. un 10.-12. klases 14.02., pārējās klases visas nedēļas garumā.

* Skolā darbosies arī fotostūris 2.stāvā.

* Būs aktīva padlet aplikācija, kuru redzēsi skolas e-klases sākuma lapā, kur varēsi pievienot kādus zīmējumus, stāstus vai vēlējumus un video.

 Lai mīlestības pilna nedēļa!

Skolēnu līdzpārvalde “ Nagla ”

7.februārī atsākas mācības klātienē!

7.februārī atsākas mācības klātienē! 

Klases, skolēni un pirmsskolas audzēkņi atgriežas skolā, ievērojot individuālās karantīnas beigas.

Turpmāk, saudzējot vidi, mājās veiktie individuālie paštesti jānes uz skolu un jānoliek klases audzinātājas norādītajā vietā.

Atgriežoties skolā, obligāti jāievēro pareiza masku lietošana!


Aizputes vidusskolas administrācija

Svarīga informācija par 31.01.-04.02.2022.

Aizputes vidusskolā no 31.janvāra līdz 4.februārim, sakarā ar augsto saslimstības līmeni, lai mazinātu kontaktēšanos, visām klasēm  notiek attālinātās mācības!

Izņēmums ir 1.klases - tiek pārcelts plānotais brīvlaiks no 7.02.-11.02. uz 31.01.-04.02.

Titula GADA SKOLĒNS 2021. ieguvējas!

Aizputes vidusskolas nomināciju GADA BALVA un titulu GADA SKOLĒNS 2021 saņem:

4. – 6.klašu grupā: LĪVA PĒTERSONE (6.a) – vidējais vērtējums 9,775;

7. – 9.klašu grupā: ENIJA TOMSONE (9.a) - vidējais vērtējums 9,645;

10. – 12.klašu grupā: LAURA AUZIŅA (12.a) - vidējais vērtējums 9,51.

Vidējais vērtējums veidojas no 2020./21.m.g. gada un 2021./22.m.g. 1.semestra vērtējumiem.

Uz nomināciju un titulu pretendēja arī:

4. – 6.klašu grupā: KEITA CĪRULE(6.a), ANIKA ĪLE(6.a)

7. – 9.klašu grupā: ALBERTS KNAPŠIS (7.a), LAURA OZOLA (7.b), BEĀTE SPĀĢE (7.b), KĀRLIS LANKA (9.b)

10. – 12.klašu grupā: MADARA RĒDERE (10.b), RENĀTE AUSMANE (12.a).

PRIECĀJAMIES, LEPOJAMIES, SVEICAM!

Administrācija

 

Aizputes vidusskolā gaisa kvalitāti mēra jau gadu

Janvārī izglītības iestādēs visā Latvijā sāks izvietot gaisa kvalitātes mērītājus, lai tādējādi pastiprināti pildītu skolām noteiktās higiēnas prasības, kas attiecas uz telpu vēdināšanu un Covid-19 vīrusa un citu slimību izraisītāju izplatības ierobežošanu, kā arī regulāra skābekļa pieplūde uzlabotu un noturētu skolēnu koncentrēšanās un mācību apguves spējas.

Pilnu raksta tekstu lasīt portāla liepajniekiem.lv adresē https://www.liepajniekiem.lv/zinas/novados/aizputes-vidusskola-gaisa-kvalitati-mera-jau-gadu/

Kopsavilkums par labbūtības projektu

            Aizputes vidusskola no 27.10.21. – 31.12.21. ar VJP un JSPA atbalstu realizēja “Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošanas Dienvidkurzemes novada pašvaldības iestādēs” projektu Nr. VP2021/4-9, kurā bija iesaistīti līdzpārvaldes “Nagla” jaunieši, 8.-12.klašu skolēni un klašu audzinātāji, kā arī priekšmetu skolotāji.

            Tiešsaistes sarunās tikāmies ar Pusaudžu Resursa centra speciālistiem Elīnu Bārtuli, mentoriem Andri Kāpostu un Annu Vītolu, kur runājām par mentālo veselību, kas tā ir, kas ir svarīgi ievērot, kādi var būt signāli, ka kaut kas nav īsti, kā vajadzētu būt, un kā tikt galā ar trauksmi. Īpaši pievēršot uzmanību tam, ka mentālās veselības problēmas saasinās tieši šajā laikā, kad mācības notiek vairāk vai mazāk attālināti.  

            Novembra mēnesī realizējām jauniešu ideju par rīta vingrošanu. Sākumā attālināti, sūtot video, jo skolēni mācījās no mājām, bet vēlāk tikāmies skolas stadionā uz kopīgu izkustēšanos, gan ar skolēnu pašu izgudrotajiem VFS vingrojumiem, gan trenera un pedagoga Artura Lindes pavadībā.

            Decembra sākumā piedalījāmies tiešsaistes sarunā ar Dienvidkurzemes priekšēdētāja vietnieku attīstības jautājumos Raivi Kalēju. Klausījāmies viņa pieredzes stāstu no savām  skolas gaitām kā aktīvam jaunietim un līdzpārvaldes prezidentam, kā arī guvām iedvesmu darboties tālāk gan līdzpārvaldē, gan citās aktivitātes un tikām iedrošināti sadarbībai ar pašvaldību.

            Par projekta līdzekļiem ir iegādātas saliedēšanās, sadarbības un komunikāciju spēles, kā arī grāmatas, kuras skolotāji un skolēni varēs izmantot gan klases stundās, gan mācību priekšmetu stundās.

            Viena no iekļaujošajām aktivitātēm un saliedēšanās iespējām tiek realizēta kopā ar vizuālās mākslas un mājturības skolotājām, izgatavojot pufus skolas atpūtas stūrītim.

Liels paldies skolas līdzpārvaldes “Nagla” jauniešiem, kā arī  8.-12.klašu skolēniem un skolotājiem par iesaistīšanos un līdzdarbošanos. Īpašs paldies līdzpārvaldes “Nagla” prezidentei  Nellijai Sadovskai par iesaistīšanos visās aktivitātēs un atbildīgo darbu.

Paldies ikvienam, kurš ieklausījās, piedalījās un vadīja.

Paldies direktorei Guntai Vīdnerei un skolas personālam par atbalstu.

Paldies Gitai Golubovai par sadarbību un atbalstu.

Paldies mūsu projekta mentorei Rudītei Murasevai.

Direktores vietniece un projekta īstenošanas pedagogs Ilze Jonase

» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16