Sešgadnieku reģistrācija 2023./2024.m.g.

Aicinām pieteikt bērnus Aizputes vidusskolā sešgadnieku apmācībai,  klātienē skolas kancelejā no 1.jūnija plkst. 8:30 līdz 15:00. 

Līdzi ņemt bērna dzimšanas apliecības oriģinālu.

Skolas administrācija

Mācību gada noslēguma pasākums 25.maijā

2023.gada 25.maijā pl.18.00 skolas sporta stadionā mācību gada noslēguma pasākums Dziesmu un deju svētku noskaņās

Ģimenes dienai veltīts koncerts kultūras namā 12. maijā pl.19.00

Gaidīsim Jūs uz svētku koncertu 12.maijā plkst.19.00 Aizputes kultūras namā!

"Līderis manī" vecāku vakars 15.maijā

Aicinām vecākus un pedagogus uz "Līderis manī" vecāku vakaru 15.maijā plkst. 19.00 tiešsaistē.

Vakara tēma: Labbūtība ģimenē - kas tas ir un kā to sasniegt.

Kā veicināt labsajūtu individuāli un attiecībās;
Kas palīdz mums justies laimīgākiem;
Kāpēc mums tik ļoti nepatīk pārmaiņas;
Kā stiprināt sevi un ģimenes attiecības pārmaiņu laikos.

Reģistrācija pasākumam: https://forms.gle/8ouQ876kFQ71ByVY7

Ēnu diena 2023

Kinologs, policists, operācijas māsa, transporta koordinators, LU starptautiskais speciālists, tālbraucējs, būvuzraugs, bārmenis, sporta centra administrators, mežsaimnieks, vetārsts, autoskolas instruktors, bankas speciālists, zemes dienesta speciālists, bērnu dārza audzinātājs, metinātājs un vēl, un vēl…Tieši tik aktīvi un ieinteresēti dažādās profesijās bija mūsu jaunieši, kas 5.aprīlī piedalījās Ēnu dienā.

Paldies, 1.a un 6.a klašu audzinātājām, kuras aizveda savus skolēnus uz uzņēmumiem, lai iepazīstinātu viņus ar tur pieprasītām profesijām (66 North Baltic un Kurzemes atslēga 1).

Ēnu diena norisinās visā Latvijā un tās mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum. Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

Paldies skolēniem, klašu audzinātājiem un “ēnu devējiem” par atsaucību!

 

Karjeras konsultante Monta Balode

Atvērto durvju diena 19.aprīlī!

Talantu konkurss/Popiela "Zvaigžņu TV"

Pēc vairāku gadu pārtraukuma 30.03. mūsu skolā atkal norisinājās Talantu konkurss/Popiela “Zvaigžņu TV”.

"Zaļās jostas" konkursa rezultāti skolā

Aizputes vidusskola šogad piedalījās "Zaļās jostas" organizētajā izlietoto bateriju vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai”. Esam priecīgi par skolēnu un darbinieku lielo atsaucību. Piedalījās gan pirmsskolas grupiņas, gan visas klases no 1.-12.klasei, tāpēc esam patiesi gandarīti, ka kopā savācām 456,6 kg izlietotās baterijas.

Lai veicinātu aktīvāku piedalīšanos konkursā, skolas administrācija izsludināja arī savu mazo akciju - veicināšanas jeb gardumu balvu aktīvākajai klasei! Rezultātā četras klases tika pie kliņģera un divas pie gardumiem.

1.vietu ar, apmēram, 260 kg ( ~15 764 gb.) izlietotās baterijas atnesa 5.a klase, kur īpašu pateicību sakām Rēderu ģimenei, kuri bija savākuši lielāko daļu no šī skaita.

2.vieta - 4.b klasei ar 25,58 kg (~1498gb)

3.vieta - 3.a klasei apm. 19,74 kg  ~ 1002gb bateriju un 8.b klasei apm 21kg

4.vieta - 3.b klase 16,02 kg

Aktīvākā pirmsskolas grupiņa -  "Pūcītes" ~115gb.

 

Paldies ikvienam un katram, kurš iemeta vismaz vienu bateriju kopīgajā traukā!

Saudzēsim dabu arī turpmāk! 

Skatuves runas konkursa rezultāti

9. un 10. martā mūsu skolas skolēni piedalījās Dienvidkurzemes novada skatuves runas konkursā “Zvirbulis 2023” Grobiņā. Žūrija klausījās un vēroja sagatavotos divus priekšnesumus katram no 31 1.-3.klases un 32 4.-12.klases  Dienvidkurzemes novada skolu skolēniem. Lepojamies ar mūsu skolēniem, kuri tika izvirzīti uz nākamo kārtu VISC skatuves runas konkursam Rīgā!

Liels paldies visiem, kas piedalījās! Paldies skolotājiem par skolēnu sagatavošanu konkursam! Novēlam skolēniem veiksmi nākamajā konkursa kārtā!

5.aprīlis: Ēnu diena 2023

No 7.marta skolēniem ir iespēja pieteikties uz Ēnu devēju piedāvātajām vakancēm, pieteikšanās notiks tradicionālajās 3.kārtās.

Informācija šeit: https://enudiena.lv/enu-diena/

» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17