Karjeras nedēļa

Karjeras nedēļa šogad notiek tiešsaistē

No 26. līdz 30.oktobrim visā Latvijā gan klātienē, gan tiešsaistē norisinās Karjeras nedēļa, kuru jau astoto gadu sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Ņemot vērā Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanas pasākumus valstī, Karjeras nedēļas pasākumi, radošās darbnīcas un diskusijas 2020. gadā galvenokārt notiek attālināti un tiešsaistē. Karjeras nedēļa šogad ir veltīta karjeras lēmuma pieņemšanas procesam, izmantojot profesijas izvēlei pieejamos resursus, ieklausoties skolotāju, karjeras konsultantu, ģimenes locekļu, darba devēju, draugu un sabiedrībā zināmu jauniešu pieredzē.

“Karjeras izvēlē ir iesaistīti daudzi jaunieša dzīvē nozīmīgi cilvēki - skolotāji, karjeras konsultants, ģimenes locekļi, draugi. Šī gada Karjeras nedēļas laikā aicināsim audzēkņus ieklausīties dažādu veiksmīgu profesionāļu pieredzes stāstos un uzzināt par iespējām saņemt atbalstu savas izglītības tālākā ceļa izvēlē,” akcentē VIAA direktore Dita Traidās.

Lai mudinātu jauniešus ieklausīties gan sevī, gan citos un izmantot viņiem plaši pieejamo karjeras atbalstu no skolotājiem, karjeras konsultantiem un vecākiem, kā arī pieņemt izsvērtu lēmumu par savu karjeru, 2020. gada Karjeras nedēļas sauklis ir “Klau! Sadzirdi savas iespējas”.

Viens no Karjeras nedēļas centrālajiem pasākumiem būs tiešsaistes diskusija skolotājiem, karjeras konsultantiem un vecākiem 27. oktobrī, kuras laikā moderatora Edija Boša vadībā tās dalībnieki diskutēs par paaudžu atšķirībām un ģimenes lomu karjeras izvēles jautājumos. Savukārt 28.oktobrī moderators Magnuss Eriņš vadīs tiešsaistes pasākumu jauniešiem, kurā piedalīsies karjeras eksperti un Latvijā zināmi uzņēmēji. Tajā ar savu pieredzi karjeras izvēlē dalīsies arī panākumiem bagāti jaunieši, kuru vidū ir pazīstamā volejboliste Tīna Graudiņa, mūziķe Patrisha un kosmosa tehnoloģiju izstrādātājs Roberts Gotvalds. 

Ņemot vērā Covid-19 ierobežošanas pasākumus un attālināto mācību procesu skolās, liela daļa ar profesiju izzināšanu un karjeras plānošanu saistīto pasākumu notiks tiešsaistē, savukārt daļa tiks realizēti tuvāko mēnešu laikā pēc Karjeras nedēļas noslēgšanās, ņemot vērā epidemiologu rekomendācijas un atbildīgo iestāžu rīkojumus.

Aizputes novada izglītības iestādēs Karjeras nedēļas 2020 pasākumi uz šo brīdi plānoti attālināti, pedagogiem karjeras konsultantiem sadarbojoties ar mācību priekšmetu skolotājiem. Par pasākumiem skolēni, pedagogi un vecāki tiks informēti savlaicīgi.

Pasākuma aktualitātēm un programmai var sekot līdzi vietnē viaa.gov.lv/karjerasnedela un sociālajos tīklos facebook.com/TavaiKarjerai, twitter/TavaiKarjerai. “Karjeras nedēļa” tiek īstenota VIAA īstenota projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. To finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts.

Plakāts vidusskolēniem

Plakāts vecākiem

Aizputes novada PKK
Monta Balode

Par mācībām no 21.oktobra

21.oktobrī mācības skolā klātienē atsāk pirmsskola un 1.-6.klases.

7.-12. klases mācās attālināti līdz 30.oktobrim - pēc Izglītības un Zinātnes Ministrijas, un Aizputes novada domes rīkojuma

 

Lai mazinātu kontaktēšanos, mācības 1.-6. klasēm notiks citos kabinetos pa visu skolu, arī ''lielās'' skolas daļā.

Pusdienas būs garajos starpbrīžos  1.-3.klasēm un 4.-6.klasēm.

7.-12.klases, sākot ar 21.10, pēc Aizputes pilsētas domes rīkojuma, saņems pārtikas pakas par 8 dienām pēc saraksta, par kuru paziņos klases audzinātājas.

Mācības no 19.līdz 23.oktobrim notiek pēc pamata stundu saraksta nr.1. 

Administrācija.

Precizējums par Covid-19 testu veikšanu

Informējam, ka skola vairs nevar nodrošināt iespēju veikt COVID-19 testus!

Saslimušo kontaktpersonas ik dienu ģimenes ārsta uzraudzībā rūpīgi seko savai veselībai.

Mājas karantīnu kontaktpersonas var pārtraukt tikai ar ģimenes ārsta atļauju divos veidos:

* 14. dienā, ja nav slimības simptomi;

* veicot testu 10. dienā un saņemot negatīvu rezultātu. 

Precizējums par brīvlaiku!

Ar Aizputes novada domes lēmumu nr. 563 tiek nolemts:

1. Aizputes vidusskolā  no 05.10.2020. – 09.10.2020. noteikt izglītojamo  brīvlaiku;

2. Aizputes vidusskolā no 12.10.2020. – 20.10.2020. organizēt mācību procesu attālināti

Papildus informācija par Covid-19 

Vebinārs sākumskolu bērnu vecākiem

Aicinām sākumskolu bērnu vecākus piedalīties tiešsaistes semināru ciklā   "Kā palīdzēt bērnam kļūt pašorganizētam?"

Ar lielu prieku paziņojam, ka tiek organizēta otra grupa  sākumskolas vecāku vebināram - "Kā palīdzēt bērnam kļūt pašorganizētam?"
Ņemot vērā vecāku lūgumu, šajā reizē tiksimies darba dienas vakaros - četras ceturtdienas, no plkst.18.30 - 20.00. 


Šo vebināru laikā mēs praktizēsim metodes, kas palīdzēs bērnam:

* kļūt motivētākam kaut ko darīt,
* labāk fokusēties uz to, kas viņam ir svarīgi,
* saprast viņa prioritātes,
* kļūt radošākam, un bērns spēs ieraudzīt dažādus risinājumus dažādām dzīves situācijām,
* domāt plašāk un izprast organizēšanas pamatprincipus.

VAIRĀK INFORMĀCIJAS UN PIETEIKŠANĀS ARĪ ŠEIT: https://ej.uz/PasorganizetsBerns2020

Pirmā `tikšanās`plānota 15.oktobrī, ceturtdien, plkst. 18.30. 

Kopumā plānotas četras nodarbības, taču, protams, ir iespējams apmeklēt arī katru no tām atsevišķi: 

INFORMĀCIJA

Aizputes vidusskolā tiek noteikts brīvlaiks no 5.-12.oktobrim!

Mācību gads tiek pagarināts par vienu dienu - līdz 1.jūnijam. (pamats: MK noteikumi Nr. 28)

Visiem, kuri bijuši kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem, noteikta karantīna. Vecāku uzdevums nodrošināt, lai karantīna tiktu ievērota.

Nākošā informācija sekos 12.oktobrī.

Svarīga INFORMĀCIJA

Sakarā ar to, ka mūsu skolas skolēni un darbinieki ir kontaktējušies ar Covid-19 saslimušu personu (pozitīvi testa rezultāti), skolā šodien, 2.oktobrī, tika veikti 100 siekalu testi. Rīt, 03.10.2020., tiks testēti visi skolotāji un tehniskie darbinieki.

Visiem, kuriem būs pozitīvs testa rezultāts, tiks nekavējoties personīgi paziņoti rezultāti!

Pašlaik tiek plānota attālināta mācīšanās lielākajā daļā klašu.

Pēc atbilžu rezultātu saņemšanas situācija tiks izvērtēta un svētdien e-klasē, skolas mājas lapā paziņota tālākā skolas rīcība.

Skolēniem, kuri bijuši saskarē ar Covid-19 saslimušo personu, jāievēro 14 dienu karantīna no 2.oktobra līdz 15.oktobrim (pēc SPKC norādījuma). Karantīnas laikā divas reizes dienā jāmēra temperatūra. Desmitajā dienā jāveic atkārtotas analīzes, ko skola nodrošinās. Vecāki, kuriem nav kam atstāt skolēnu, drīkst ņemt slimības lapu.

Interešu izglītības pulciņu darbība tiek pārtraukta uz nenoteiktu laiku!

KĀ IEVĒROT KARANTĪNU?

Kontaktpersonai jāatrodas mājās, ģimenes ārsta uzraudzībā.

Maksimāli izvairīties no kontakta ar citiem cilvēkiem (nedrīkst iet uz darbu, skolu, sabiedriskām vietām u.tml.).

Sekot savam veselības stāvoklim (jāmēra temperatūra 2 reizes dienā, jāsazinās ar ģimenes ārstu). Ja parādās tādi simptomi kā paaugstināta temperatūra, klepus, iekaisusi rīkle vai apgrūtināta elpošana, nekavējoties sazinieties ar savu ģimenes ārstu (ja situācija kļūst kritiska, jāzvana 113). 

Neuzņemt ciemiņus. 

Lietot medicīnisko sejas masku, ja parādās klepus, drudzis vai apgrūtināta elpošana, izmanto medicīnisko sejas masku, lai neinficētu apkārt esošos cilvēkus.

Tīrīt mājokli un izmantot dezinfekcijas līdzekļus, īpaši tīrot bieži izmantojamas virsmas, tualeti un koplietošanas telpas.

 

Būsim atbildīgi un ievērosim visus drošības pasākumus!

 

Skolas administrācija

Miķeļdienas aktivitātes 28.septembrī

 Pirmdien, 28.09., no plkst. 9.00 (līdz 10.10) laipni aicināti visi pirkt un pārdot gribētāji uz Miķeļdienas gadatirgu "Miķelītis ciemos nāk!", kurš notiks laukā pie skolas (sākumskolas un pirmsskolas) "galvenajām"  ieejas durvīm!

Ievērosim valstī noteiktos kārtības ierobežojumus un 2m distanci!!!

(Lietus gadījumā tirgosimies sporta zālē.)

Sākumskolai no 11:05-12:35 radošās darbnīcas!

Olimpiskā diena 18.septembrī

​Piektdien, 18.09.,

1.-4.klases un pirmsskolas grupiņas pl.10.00 pulcējas uz kopīgu vingrošanu skolas stadionā!

5.klasēm notiek Fukši, kas noslēdzas ar kopīgu izvingrošanos! 

6.-12.klases var vingrot kabinetos vai koridoros, uzliekot vingrojumu kompleksu uz ekrāna:

http://olimpiade.lv/lv/olimpiska-diena/olimpiska-diena-2020/vingrojuma-komplekss

(Pirms un pēc tam 1.-4.kl. turpinās sportiskās aktivitātes! Savukārt, pārejās klases var organizēties uz klases pārgājieniem vai citām aktivitātēm laukā! Sīkāks info pie sporta skolotājiem.)

Skolai 99!

Tāpat kā katru gadu,
rudens skolas zvanu iezvana.
Viss gandrīz tāpat…
Dienas steidz nomainīt gadus,
Un vārdi iekrīt ziedu jūrā-
Vārdi - tie labākie, kas laimi vēl…
Tie māca mums laimei noticēt ,
Tie māca noticēt sapnim savam,
Vērtībām, kas māca saprast un novērtēt,
kas mums ir dots…

No sirds sveicam visus skolēnus, vecākus un darbiniekus mūsu skolas 99.dzimšanas dienā! 

Aizputes vidusskolas administrācija

» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17