Informācija 2020./ 2021.m.g. pirmklasnieku vecākiem

Aicinām pieteikt bērnus Aizputes vidusskolas 1.klasē no š. g. 2.marta, ierodoties skolas kancelejā darbdienās no plkst. 8.30 līdz 15.00.

Būsim pateicīgi, ja bērnus pieteiksiet līdz 1.aprīlim.

Līdzi ņemt bērna dzimšanas apliecības oriģinālu.

 

Skolas administrācija

Mācību vizīte uz izglītības interešu centru ,,Lielvārdi”

24.februārī Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, Nr. 8.3.2.2/16/I/001, ietvaros Aizputes vidusskolas 7., 9.klašu 24 skolēni bija mācību vizītē uz izglītības interešu centru ,,Lielvārdi”.

Mācību vizītes laikā skolēni varēja darboties patstāvīgi, kas visiem bija ļoti aizraujoši. Vienkāršā, saprotamā veidā tika izskaidroti elektrības un dažādu slēgumu darbības pamatprincipi.

Skolēni tika iepazīstināti ar inovācijām 3D printēšanas pielietojumā. Paši izveidoja modeli  Aizputes vidusskolai, kuru  izprintēja  un saņēma kā uzskatāmu modeli. Kā atzīst paši skolēni, tad ar prieku apmeklētu vēl šādas nodarbības, jo tiek iegūtas noderīgas zināšanas. Daži skolēni izteica domu, ka mēģinās mājās paši veidot modeli 3D programmā.

   

Ēnu diena 2020. Aizputes vidusskolā

Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

12.februārī visā Latvijā norisinājās izglītības organizācijas "Junior Achievement Latvia" organizētais karjeras izglītības pasākums skolu jauniešiem "Ēnu diena" un šogad pieprasītākā nozare visā valstī kopumā bija medicīna.

No Aizputes vidusskolas ēnot devās vairāk kā 100 ēnotāji. Jaunieši apmeklēja dažādus uzņēmumus un iestādes Aizputē un Liepājā. Aizputē visapmeklētākā bija pirmskolas izglītības iestāde "Pasaciņa”. Vēl skolēni iepazinās ar tirdzniecības darbinieku, pedagogu, medicīnas darbinieku, skaistum kopšanas nozares, tūrisma nozares, pārtikas nozares un autoservisu darbinieku profesijām. Izglītojamie ēnoja Liepājas teātrī, SIA Elpa, Aizputes pašvaldības policijā, Beķerejā –SS, Aizputes pilsētas pašvaldībā un bibliotēkā. Apmeklēja arī dažādas izglītības iestādes-Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolu un Ogres tehnikumu. Vairākas sākumskolas klašu grupas kopā ar savu audzinātāju apmeklēja uzņēmumus: 4.b klase apmeklēja SIA "Elpa”, 3.a klase Valsts policiju, 2.a klase  viesojās pie Aizputes novada domes priekšsēdētāja vietnieka, 5.b klase apmeklēja Metālapstrādes ražošanas uzņēmumu "Kurzemes Atslēga."

2.b klases skolēni tikās ar Edvarda mammu, kura pastāstīja par friziera profesiju. 2.a klase tikās VUGD dispečeri. Bet 4.a skolnieces Ances mamma pastāstīja, ka vaļasprieks var kļūt arī par profesiju, iepazīstināja bērnus ar  konditora profesiju un kopīgi ar bērniem pagatavoja šokolādes brauniju.

  

"Ēnu dienas" mērķis ir veicināt skolēnu izglītības satura sasaisti ar reālo dzīvi, palīdzot skolēniem mērķtiecīgi plānot savu karjeru, izdarīt izvēli par savu nākotnes profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum. Darba devējiem savukārt tā ir laba iespēja veidot sava uzņēmuma atpazīstamību un piesaistīt nākamos kolēģus.

PKK- Vineta Bardanovska

ĒNU DIENA-12. februāris

Ēnotāji piesakās uz vakancēm:

14.01. - 20.01.
24.01. - 27.01.
31.01. - 03.02.
Nejaušais ēnotājs: 07.02.

www.enudiena.lv

* Izrādi iniciatīvu un pats savlaicīgi uzrunā savu Ēnu devēju! Jautā skolas karjeras konsultantiem!

* Sabiedriskā transporta biļetes atmaksā tikai pilngadību sasniegušiem jauniešiem, savlaicīgi informējot karjeras konsultantus - 10 dienas pirms (3.februāris).

* Neaizmirsti paņemt Ēnu dienas apliecinājumu!

Karjeras attīstības atbalsta aktualitātes vidusskolēniem – 2020.g. janvāris

Ir iesācies Jaunais gads, un tuvojas tas nozīmīgais brīdis 12.klašu skolēniem, kad būs jāizdara izvēle, kur turpināt tālākizglītību un iegūt profesiju. Tāpēc aktuāla ir augstskolas izvēle. Jau par tradīciju ir kļuvis pasākuma “Veru durvis uz augstskolu” apmeklējums Kuldīgā, 22.janvārī, šoreiz Bērnu un Jauniešu centrā. 12. klašu skolēni bija gana atsaucīgi un labprāt izmantoja šo iespēju, lai uzklausītu astoņu augstākās izglītības iestāžu piedāvājumus. Aizputes vidusskolēni bija ieinteresēti par šādām augstskolām: LU, RTU, RSU, LLU, Ventspils augstskolu un Latvijas Nacionālās Aizsardzības akadēmiju.  Mājupceļā, veicot pārrunas ar skolēniem, noskaidrojās, ka daļa skolēnu ir pārliecināti par augstskolas izvēli, bet daļa vēl ir tālākizglītības meklējumos.

31.janvārī Aizputes vidusskolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Ieklausies, uzzini, pieņem lēmumu!” 10.-12. klašu skolēniem. Pasākums norisinājās trīs daļās, no kurām pirmajā skolēniem bija iespēja piedalīties karjeras portāla Prakse.lv seminārā. Skolēni uzzināja par iespējām, kuras piedāvā minētais portāls, kā arī no semināra vadītāja Kristapa saņēma vērtīgus karjeras plānošanas ieteikumus. Pasākuma otrajā daļā Aizputes vidusskolas absolvente Elīna Juska informēja skolēnus par Vītola fonda aktualitātēm. Elīna motivēja visus vidusskolēnus mācīties pēc iespējas labāk un būt aktīviem skolas dzīvē,  jo Vītola stipendiju var saņemt arī centīgākie skolēni.

Pasākuma trešajā daļā skolēni tikās ar Aizputes vidusskolas absolventiem – studentiem, lai uzklausītu viņu pozitīvo un negatīvo pieredzi, izvēloties augstskolu. Studenti bija ļoti atsaucīgi un labprāt dalījās savā pieredzē, sastopoties ar dažādām situācijām studiju procesā, deva ieteikumus stipendiju saņemšanai, kā iesaistīties līdzpārvaldes darbībā, un kā iejusties kopmītnēs. Studenti pārstāvēja tādas augstskolas kā Latvijas Universitāti, Latvijas Lauksaimniecības Universitāti, Stradiņu Universitāti, Sporta Akadēmiju un Rīgas Tehnisko universitāti.

Paldies visiem skolēniem un studentiem, kuri atbalstīja minētos pasākumus!

 

Monta Balode,

Aizputes vidusskolas pedagogs karjeras konsultants

31.janvārī Karjeras attīstības atbalsta pasākums

Karjeras attīstības atbalsta pasākums 10.-12. klašu skolēniem

“IEKLAUSIES, UZZINI, PIEŅEM LĒMUMU!”

31. janvārī plkst.13:00

Aizputes vidusskolas aktu zālē

Pasākuma laikā vidusskolēniem būs iespēja

1)   piedalīties karjeras portāla prakse.lv seminārā;

2)   uzzināt par Vītola fonda aktualitātēm;

3) tikties un diskutēt ar studentiem, mūsu skolas absolventiem, kuri dalīsies savā pozitīvajā un negatīvajā pieredzē, izvēloties augstskolu, kā arī pastāstīs par studiju procesu.

Atklātais matemātikas un fizikas konkurss

22. janvārī Aizputes vidusskolā uz atklāto matemātikas un fizikas konkursu pulcējās 8. un 9.klašu skolēni no Aizputes vidusskolas, Aizputes pagasta, Kalvenes, Kazdangas, Durbes, Nīcas, Pāvilostas, Krotes un Grobiņas.

Lai konkurss noritētu pozitīvā gaisotnē, skolēnus sadarboties rosināja skolas karjeras konsultante Monta Balode. Konkursā skolēni sacentās teorētiskajās zināšanās matemātikā un fizikā, pētnieciskās prasmes, parādot veidojot papīra kāpnes ar lielāko tilpumu, eksperimentālās prasmes – rādot eksperimentu un analizējot eksperimentos redzēto.

Konkursa noslēgumā skolēni varēja vērot un piedalīties FIZMIX eksperimentos.

Prieks dāvināt!

 2019.gada nogalē Aizputes vidusskolas skolēni ar klašu audzinātājiem sarūpēja dāvanas Ziemassvētkos, lai iepriecinātu daļu no pilsētas iedzīvotājiem, kuriem varbūt svētki nebūs plašā ģimenes lokā, pie bagātīgi klātiem galdiem un daudz dāvanām zem eglītes. Skolēni un skolotāji ziedoja gan saldumus, gan medu, gan adījumus, gan rotaļlietas, gan arī saimniecības preces un citas noderīgas lietas.

 

Skolas līdzpārvaldes „Nagla” jaunieši un skolēni paviesojās Aizputes Veselības un sociālās aprūpes centrā, kur nodeva Ziemassvētku dāvanas un priecēja ļaudis ar Ziemassvētku dziesmām. Vēl viesojāmies pie Biedrības „Aizputes Samarietis” jauniešiem ar īpašām vajadzībām, bērniem un ļaudīm, kuri tur nāk uz „Zupas virtuvi”;  kā arī nodevām paciņas vientuļajiem, pensionētajiem skolotājiem un „Sociālajam dienestam”, lai iepriecina, kādu ar gardumu vai rotaļlietu, kuram tas šajos Ziemassvētkos īpaši nepieciešams.

   

 Paldies visiem, kuri iesaistījās un ziedoja.  Patiess prieks, ka varējām kādu no sirds iepriecināt!

Lai Jaunais gads ir veselības, iedvesmas un darbīguma piepildīts! Lai sirds siltuma un prieka dzirksts pietiek arī nākamajam gadam!

 

Aizputes vidusskolas direktores vietniece ārpusstundu darbā

Ilze Jonase

Tehniskās jaunrades diena ar Aspired

Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/I/001 ietvaros Aizputes vidusskolā 17. decembrī notika pasākums "Tehniskās jaunrades diena ar Aspired”. 

SIA Aspired piedāvā vairāk nekā 20 dažādas tehniski radošās darbnīcas, aptverot dažādus STEM (zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātnes, matemātikas) mācību priekšmetus. Radošajās darbnīcās tiek veicināta skolēnu aktīva un uz izziņu vērsta mācīšanās, kas dod iespēju vieglāk izprast sarežģītos dabas likumus, attīsta radošumu, prasmi strādāt komandā.

 

Matemātikas konkurss 5.-7.klasēm noslēdzies!

Adventes matemātikas konkurss noslēdzies!

Paldies dalībniekiem par atjautīgajām atbildēm!

 

» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20